Našice – Ponovno požar šume – Oprezno s paljenjem vatre

pozar1a

Jučer u 14:08 u Vatrogasni operativni centar Našice stigla je dojava o požaru šume na cesti između Marinović Brda i Velike Londžice. Dežurni operater odmah je uzbunio ostale članove JVP & DVD-a Našice, te su na požar izašli 7 vatrogasaca s 1 zapovjednim i 1 navalnim-šumskim vozilom. Izgorjelo je otprilike jedan hektar suhe trave, lišća, i niskog raslinja. Akcija gašenja požara je trajala oko sat i pol vremena.pozar2

Dolaskom ljepšeg vremena za očekivati je povećanje radova na obradivim površinama, kao i spaljivanje korova i biljnog otpada, odnosno, paljenje vatre na otvorenom.

Kako bi se izbjegao nastanak požara, upozoravamo sve građane:

  1. spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti odgovarajući sigurnosni pojas, a materijal koji se spaljuje preporuča se rasporediti na manje hrpe;
  2. mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodiča i njihovih stupova, da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;
  3. tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;
  4. spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;
  5. zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;
  6. zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;
  7. ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

u slučaju gubitka nadzora nad vatrom, ODMAH obavijestiti vatrogasce na broj telefona 193.

Pročitajte još