Javni poziv za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica

zemljiste2a

zemljiste2a

Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je 12. svibnja 2015., sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine” broj 39/13, 48/15), javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Grada Našica.

 

Javni poziv objavljen je i na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Javni poziv za Grad Našice

Obrasci Gospodarskog programa

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

 

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Prema preporuci Agencije za poljoprivredno zemljište za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

 

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13,http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_66_1299.html).

Pročitajte još