Grad Našice uz potporu NARA-e d.o.o. osigurao preko 1,6 milijuna eura dodatnih financijskih sredstava za projekte i investicije na području Našica

Grad Našice i Našička razvojna agencija NARA d.o.o. od njenog osnutka ostvaruju odličnu suradnju, što je posebno vidljivo realiziranim projektima u posljednjih nekoliko godina, ali i brojnim pozitivnim ocjenama i odobrenim prijavama koje su potvrđene u posljednjih 6 mjeseci.

Tako je Grad Našice uz potporu NARA-e d.o.o. osigurao 1.646.880,00 eura dodatnih financijskih sredstava za projekte i investicije na području Našica. Najviše sredstava je osigurano za projekt prevencije institucionalizacije „Zaželi, uključi se, ostvari se“ iz Europskog socijalnog fonda plus Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. u iznosu od 1.485.000,00 eura. Iznos od 80.000,00 eura osiguran je iz Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2024. godini Ministarstvo kulture i medija za projekt konstruktivne i građevinske sanacije Kapele Pejačević u Našicama, kao nastavak aktivnosti obnove na kapeli.

Još je 10.000,00 eura osigurano za izgradnju Svlačionica Nogometnog kluba „Šipovac“ Našice

Nešto manji iznos od 50.000,00 eura osiguran je za projekt „Rekonstrukcija dijela Ulice J.J. Strossmayera u Našicama – faza II“ iz sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kroz Program podrške regionalnom razvoju 2024. Kroz dodatna ulaganja u cestovnu sigurnosti programima Ministarstva unutarnjih poslova sanirati će se i dva pješačka prijelaza na Trgu dr. Franje Tuđmana i u Ulici Braće Radić u čije je svrhe osigurano sufinanciranje u iznosu od 21.880,00 eura. Još je 10.000,00 eura osigurano za izgradnju Svlačionica Nogometnog kluba „Šipovac“ Našice putem Javnog poziva za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene 2024.godine Osječko – baranjske županije.

Pročitajte još