Dodatni Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Vlada Republike Hrvatske je u studenom 2023. godine donijela Odluku o Programu potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva vrijednom 10,113 milijuna eura. Navedenim Programom osigurana je potpora proizvođačima u sektoru zbog tržišnih poteškoća, a kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Hrvatskoj.

Novi Program bit će predstavljen predstavnicima sektora na sastanku ovog tjedna

Sukladno Programu vrši se isplata potpore koja će biti okončana do 31. siječnja. Kako je odaziv na javni natječaj bio visok te je prijavljeni broj proizvođača i površina ratarskih kultura bio viši od očekivanog što je dovelo do nižeg konačnog intenziteta potpore po hektaru od Programom planiranog iznosa od 135 eur/ha,

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je dodatni Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva, u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna eura, u okviru kojeg će za potporu biti prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima korisnik potpore uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ii raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini. Novi Program bit će predstavljen predstavnicima sektora na sastanku ovog tjedna.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Pročitajte još

This will close in 8 seconds