Župan proglasio stanje elementarne nepogode: Štete zbog suše 293 milijuna kuna

zupanija1
zupanija1
Uslijed izrazito visokih temperatura i dugotrajne suše tijekom ljeta na području Osječko-baranjske županije utvrđena su oštećenja na poljoprivrednim, povrtnim i voćarskim proizvodima na području 37 (od ukupno 42) jedinica lokalne samouprave. Prema prvim procjenama ukupna šteta iznosi 293.354.881,82 kuna, a nastale poremećaje u proizvodnji jedinice lokalne samouprave ne mogu otkloniti iz vlastitih sredstava. Župan Ivan Anušić stoga je 14. rujna 2017. godine proglasio stanje elementarne nepogode – suše na području Osječko-baranjske županije za obrtna sredstva i dugogodišnje nasade.
Naime, župan je 25. kolovoza 2017. godine zatražio od svih gradova i općina na području Županije da dostave podatke o stanju poljoprivrednih, povrtnih i voćarskih kultura koje su zbog visokih temperatura i dugotrajne suše pretrpjele štetu koja će se odraziti na visinu prinosa, a time prouzročiti daljnje probleme poljoprivrednim proizvođačima. Na temelju pristiglih priopćenja, Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda predložilo je županu donošenje rješenja o proglašenju elementarne nepogode jer su šteta utvrđene na 78.425,63 ha poljoprivrednih površina, 617.450 komada voćnih stabala i 1.465.000 komada trsova vinove loze, a postotak oštećenja se kreće od 25 do 90 posto. 
 
Ovim rješenjem župan ujedno obvezuje gradska i općinska povjerenstva te Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da pokrenu postupak u svezi konačne procjene štete, koja će se dostaviti Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima radi ublažavanje posljedica od nastale štete.
Stanje elementarne nepogode nije proglašeno za pet jedinica lokalne samouprave, i to općine Antunovac i Donja Motičina čija su se povjerenstva izjasnila da je na njihovom području šteta nastala u malim razmjerima te Općine Čeminac koja nije poslala svoje očitovanje. Stanje elementarne nepogode za područje Grada Donjeg Miholjca i Općine Podravska Moslavina župan je proglasio rješenjem od 30. kolovoza 2017. godine. 
 

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda zaprimilo je prva priopćenja za slijedeće jedinice lokalne samouprave:

1. Grad Beli Manastir

Štete nastale na području Grada Belog Manastira prema prvom priopćenju procjenjuju se 2.000.000,00 kuna na cca 1.500 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret, povrtne i voćarske kulture) gdje je postotak oštećenja kreće u rasponu od 25 do 40%.

2. Grad Belišće

Štete nastale na području Grada Belišća prema prvom priopćenju procjenjuju se 4.000.000,00 kuna na 3.000 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret, povrtne kulture, voćarske kulture, jabuke, krmno bilje – livade, djetelina, lucerna) gdje je postotak oštećenja kreće u rasponu od 30 do 100%.

3. Grad Đakovo

Štete nastale na području Grada Đakova prema prvom priopćenju procjenjuju se 25.290.744,67 kuna na 4.830 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, kukuruz zelena masa, soja, suncokret, šećerna repa, duhan, ostalo ljekovito i začinsko bilje, paprika za preradu, tikve uljarice, trave i mješavine trava, livade, ostalo industrijsko bilje, grašak suho zrno, ostalo svježe povrće), na 86.000 komada voćnih stabala (jabuke, kruške, šljive, orah i ostalo voće) i na 15.000 trsova vinove loze s postotkom oštećenja u rasponu od 50 do 90%.

4. Grad Našice

Štete nastale na području Grada Našica prema prvom priopćenju procjenjuju se 3.945.000,00 kuna na 1.550 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, kukuruz za silažu, šećerna repa, soja, suncokret, pašnjaci, livade) i na 30.000 komada voćnih stabala (jabuka) s postotkom oštećenja 35%.

 

5. Grad Osijek

Štete nastale na području Grada Osijek prema prvom priopćenju procjenjuju se 3.582.726,00 kuna na 975 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, kukuruz za silažu, kukuruz sjemenski, šećerna repa, suncokret, soja, soja sjemenska) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 50%.

6. Grad Valpovo

Štete nastale na području Grada Valpovo prema prvom priopćenju procjenjuju se 14.401.601,70 kuna na 2.630 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, suncokret, krmne kulture i krumpir) i na 147.800 komada voćnih stabala (jabuka, kruška, šljiva i breskva) s postotkom oštećenja u rasponu od 30 do 60%.

7. Općina Bilje

Štete nastale na području Općine Bilje prema prvom priopćenju procjenjuju se 15.000.000,00 kuna na 2.375,60 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, suncokret, lucerna, soja, zob, paprika, krumpir, kupina, grah, ječam pivarski, povrće, bijeli luk) s postotkom oštećenja u rasponu od 40 do 80%.

8. Općina Bizovac

Štete nastale na području Općine Bizovac prema prvom priopćenju procjenjuju se 4.943.989,38 kuna na 1.353,50 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, suncokret, krmne kulture, šećerna repa, krumpir i kupus) s postotkom oštećenje koji se kreće u rasponu od 45 do 55%.

9. Općina Čepin

Štete nastale na području Općine Čepin prema prvom priopćenju procjenjuju se 16.963.000,00 kuna na 4.758 ha poljoprivrednih površina (kukuruz silažni, kukuruz merkantilni, suncokret, soja, šećerna repa, djetelina i mješavina – sijeno, lucerna, krumpir, grah, buče, ostalo povrće) i na 38.700 komada voćnih stabala (jabuke, kruške, šljive, lješnjak, breskve, orah, ostalo voće) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 65%.

10. Općina Darda

Štete nastale na području Općine Darda prema prvom priopćenju procjenjuju se 6.990.951,00 kuna na 2.450 ha poljoprivrednih površina (lucerna, kukuruz, soja, suncokret, repa) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 20 do 40%.

11. Općina Draž

Štete nastale na području Općine Draž prema prvom priopćenju procjenjuju se 9.427.161,00 kuna na 1.950 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret, grah i bijeli luk) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 35 do 70%.

12. Općina Drenje

Štete nastale na području Općine Drenje prema prvom priopćenju procjenjuju se 9.888.679,56 kuna na 1.672 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, kukuruz zelena masa, suncokret, soja, duhan, lucerna, travne smjese), na 37.000 komada voćnih stabala (jabuke, kruške, šljive i lješnjak) i na 970.000 trsova vinove loze s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 25 do 80%.

13. Općina Đurđenovac

Štete nastale na području Općine Đurđenovac prema prvom priopćenju procjenjuju se 6.413.750,00 kuna na 2.295 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, soja, suncokret, šećerna repa, livade – trave, lucerna, djetelina, povrće) i na 15.600 komada voćnih stabala (šljive, jabuke, lješnjak u ljusci, lijeska) s postotkom oštećenje koji se kreće u rasponu od 35 do 40%.

14. Općina Erdut

Štete nastale na području Općine Erdut prema prvom priopćenju procjenjuju se 21.208.215,76 kuna na 5.055 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, kukuruz sjemenski, kukuruz kokičar, šećerna repa, suncokret, soja, krumpir kasni, grah niski mahunar, lucerna) i na 90.000 komada voćnih stabala (jabuka, krušaka, šljiva) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 40 do 80%.

15. Općina Ernestinovo

Štete nastale na području Općine Ernestinovo prema prvom priopćenju procjenjuju se 3.839.421,54 kuna na 910 ha poljoprivrednih površina (soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 60%.

16. Općina Feričanci

Štete nastale na području Općine Feričanci prema prvom priopćenju procjenjuju se 2.000.000,00 kuna na 730 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, povrće, lješnjak, jabuka) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 50%.

17. Općina Gorjani

Štete nastale na području Općine Gorjani prema prvom priopćenju procjenjuju se 4.500.000,00 kuna na cca 1.650 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, povrtne i voćarske kulture) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 40 do 50%.

18. Općina Jagodnjak

Štete nastale na području Općine Jagodnjak prema prvom priopćenju procjenjuju se 6.839.122,50 kuna na 2.365,03 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja) s postotkom oštećenja 35%.

19. Općina Kneževi Vinogradi

Štete nastale na području Općine Kneževi Vinogradi prema prvom priopćenju procjenjuju se 27.688.756,00 kuna na 5.491,20 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, kukuruz za silažu, kukuruz sjemenski, kukuruz postrni, suncokret, šećerna repa, soja, lucerna, paprika, livada, rajčica, lubenice, dinje, luk), na 29.800 komada stabala (breskve i nektarine, šljive, jabuke, lješnjak, dugogodišnji nasadi – marelice i breskve) i na 80.000 trsova vinove loze s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 60%.

20. Općina Koška

Štete nastale na području Općine Koška prema prvom priopćenju procjenjuju se 4.443.225,27 kuna na 1.979,80 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, šećerna repa, soja, DTS, lucerna, kukuruz zelena masa) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 50%.

21. Općina Levanjska Varoš

Štete nastale na području Općine Levanjska Varoš prema prvom priopćenju procjenjuju se 5.705.024,13 kuna na 745 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, suncokret, soja, DTS, lucerna, livada, pašnjaci, kupina) i na 15.500 komada voćnih stabala (lješnjak, orah, šljiva) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 50 do 100%.

22. Općina Magadenovac

Štete na području Općine Magadenovac prema prvom priopćenju procjenjuju se 11.166.197,00 kuna na 3.750 ha poljoprivrednih površina (povrće, ljulj, djetelina, kukuruz, suncokret, šećerna repa, soja, pašnjaci, voćnjaci) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 35 do 50%.

23. Općina Marijanci

Štete nastale na području Općine Marijanci prema prvom priopćenju procjenjuju se 5.040.112,13 kuna na 2.150 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, suncokret, travnate smjese, soja) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 35 do 45%.

24. Općina Petlovac

Štete nastale na području Općine Petlovac prema prvom priopćenju procjenjuju se 14.244.247,42 kuna na 1.880 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, soja, šećerna repa, suncokret, voćarske kulture – jabuka) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 35 do 70%.

25. Općina Petrijevci

Štete nastale na području Općine Petrijevci prema prvom priopćenju procjenjuju se 9.700.000,00 kuna na 3.100 ha poljoprivrednih površina (ratarske, povrtlarske) s postotkom oštećenja 50%.

26. Općina Podgorač

Štete nastale na području Općine Podgorač prema prvom priopćenju procjenjuju se na 2.951.496,60 kuna na 1.006 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, šećerna repa i soja) s postotkom oštećenja 35%.

27. Općina Popovac

Štete nastale na području Općine Popovac prema prvom priopćenju procjenjuju se 1.500.000,00 kuna na 1.550 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, šećerna repa i soja) i na 15.000 komada voćnih stabala s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 60%.

28. Općina Punitovci

Štete nastale na području Općine Punitovci prema prvom priopćenju procjenjuju se 6.790.192,01 kuna na 2.650 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, suncokret, DTS, lucerna, kukuruz za silažu) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 40 do 50%.

29. Općina Satnica Đakovačka

Štete nastale na području Općine Satnica Đakovačka prema prvom priopćenju procjenjuju se 5.310.297,56 kuna na 1.390 ha poljoprivrednih površina (kukuruz merkantilni, DTS, soja, suncokret, bundeva, grašak stočni) i na 16.000 komada voćnih stabala (jabuka, šljiva, kruška, breskva) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 40 do 90%.

30. Općina Semeljci

Štete nastale na području Općine Semeljci prema prvom priopćenju procjenjuju se 7.581.997,77 kuna na 2.088 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, suncokret, lucerna, konoplja, šećerna repa) i 40.550 komada stabala (šljiva, jabuka, kruška, breskva, lješnjak, marelica, orah, kupina) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 40 do 60%.

31. Općina Strizivojna

Štete nastale na području Općine Strizivojna prema prvom priopćenju procjenjuju se 2.000.000,00 kuna na 1.500 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, ječam, pšenica, tritikal, uljana repica, djetelina, šećerna repa, soja, zob, suncokret) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 60%.

32. Općina Šodolovci

Štete nastale na području Općine Šodolovci prema prvom priopćenju procjenjuju se 8.282.217,79 kuna na 2.252 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, šećerna repa, suncokret, soja, lucerna, lubenica, paprika) i na 22.100 komada voćnih stabala (jabuke, kruške, šljive, orasi, lješnjak) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 40 do 50%.

33. Općina Trnava

Štete nastale na području Općine Trnava prema prvom priopćenju procjenjuju se 4.107.682,66 kuna na 750 ha poljoprivrednih površina (suncokret, kukuruz merkantilni, djetelina, soja), na 45.000 komada stabala (jabuke i šljive) i na 400.000 komada trsova vinove loze s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 60%.

34. Općina Viljevo

Štete nastale na području Općine Viljevo prema prvom priopćenju procjenjuju se 3.549.091,00 kuna na 1.315 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, suncokret, DTS, krumpir, lješnjaci) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 35 do 50%.

35. Općina Viškovci

Štete nastale na području Općine Viškovci prema prvom priopćenju procjenjuju se 7.941.058,38 kuna na 1.280 ha poljoprivrednih površina (suncokret, suncokret eko, kukuruz merkantilni, kukuruz eko, soja, soja eko, lucerna, djetelina i mješavina – sijeno) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 50 do 90%.

36. Općina Vladislavci

Štete nastale na području Općine Vladislavci prema prvom priopćenju procjenjuju se 1.700.000,00 kuna na 548 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, šećerna repa) sa postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 50%.

37. Općina Vuka

Štete nastale na području Općine Vuka prema prvom priopćenju procjenjuju se 2.418.922,99 kuna na 951,50 ha poljoprivrednih površina (kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, paprika) i na 400 komada voćnih stabala (kruška) s postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 30 do 50%.

Pročitajte još