Zdravlje tla znači zdravu hranu, zdrav okoliš i zdrave ljude

Svjetski dan tla (WSD) obilježava se svake godine 5. prosinca kako bi se skrenula pažnja na važnost zdravog tla i potaknulo zalaganje za održivo upravljanje resursima tla.

Međunarodna unija znanosti o tlu (IUSS) predložila je još 2002. godine obilježavanje Svjetskog dana tla no tek je Konferencija FAO u lipnju 2013. ovaj prijedlog prihvatila i zatražila njegovo službeno usvajanje na 68. Generalnoj skupštini UN-a. U prosincu 2013. Generalna skupština UN-a proglasila je 5. prosinca 2014. prvim službenim Svjetskim danom tla.

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana tla odvija se pod motom Održavajte tlo na životu, zaštitite biološku raznolikost tla! (Keep soil alive, Protect soil biodiversity!)

Bioraznolikost tla

Biološka raznolikost tla odražava varijabilnost živih organizmima, uključujući bezbroj organizama koji nisu vidljivi golim okom, kao što su mikroorganizmi (npr. bakterije, gljive, protozoe i nematode), mezofauna (npr. grinje i skokuni), kao i poznatija makrofauna (npr. gliste i termiti). Korijeni biljaka također se mogu smatrati organizmima tla s obzirom na njihove simbiotske odnose i interakcije s ostalim komponentama tla.

Mikroorganizmi koji žive u prvih 5 cm tla čine više od 90% biološke raznolikosti planeta. Pod biološkom raznolikošću tla podrazumijevamo ogromnu raznolikost or­ganizama koji ga naseljavaju. Samo jedan gram tla u dobrom stanju može sadržavati stotine milijuna bakterija ogromnog broja različitih vrsta. Te usluge nisu samo bitne za funkcioniranje prirodnih ekosustava, već predstavljaju važan resurs za održivo upravljanje poljoprivrednim sustavima.

Ti raznoliki organizmi osim međusobno djeluju i s različitim biljkama i životinjama u ekosustavu tvoreći složenu mrežu biološke aktivnosti. Organizmi u tlu doprinose širokom spektru osnovnih usluga održavanja funkcija ekosustava. Oni djeluju kao primarni pokretači ciklusa hranjivih tvari regulirajući dinamiku organske tvari u tlu, sekvestraciju ugljika u tlu i emisiju stakleničkih plinova, mijenjajući fizičku strukturu tla i vodene režime, povećavajući količinu i učinkovitost prikupljanja hranjivih sastojaka vegetacije i poboljšavajući zdravlje biljaka. Dostupnost hranjivih tvari regulirana je prije svega mikroorganizmima, o kojima ovisi očuvanje plodnosti tla.

FAO ističe zanimljive podatke:

  • Poznato je samo 1% vrsta mikroorganizama u tlu.
  • Tlo je dom više od 25% biološke raznolikosti našeg planeta.
  • Gotovo 90% živih organizama živi ili provodi dio svog života u tlu

Tlo je prepuno života, kompleksno je ali svijest o njegovoj ulozi i potrebi očuvanja nije toliko aktualizirana kao na primjer pitanja kvalitete zraka ili vode. No, kad razmislimo, tlo je neophodno svim živim organiz­mima – biljkama, životinjama i ljudima koji iz njega dobivaju hranu za život i rast.

Europski zeleni plan

Na globalnoj razini glavni čimbenici gubitka biološke raznolikosti životinja i biljaka su uništavanje, degradacija i fragmentacija tla i njegovih staništa tj. mjesta na kojima neka vrsta obično živi. Gubitak biološke raznolikosti može biti uzrokovan prirodnim katastrofama (poput požara, vulkanskih erupcija, poplava), velikim promjenama korištenja tla koje provodi čov­jek – poput intenzivne poljoprivrede koja se uglavnom temelji na upotrebi mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, ili na trajnom prekrivanju (brtvljenje) tla koje se javlja uglavnom zbog širenja urbanih po­dručja i infrastrukture.

Europski zeleni plan prepoznaje da su zdrava tla ključna za postizanje klimatskih ciljeva i očuvanje biološke raznolikosti. Iz tog je razloga na europskoj razini upravo u tijeku inicijativa revizije Tematske strategije zaštite tla iz 2006. godine. Jedan od poticatelja ove akcije je i Strategija za bioraznolikost do 2030. koja također postavlja ciljeve oporavka degradiranih tala i usmjerena je prema neutralnosti degradacije zemljišta.

Ciljevi nove Tematske strategije zaštite tla su:

  • Zaštita plodnosti tla
  • Smanjenje erozije i trajnog prekrivanja tla
  • Povećanje organske tvari
  • Identifikacija onečišćenih lokacija
  • Obnavljanje degradiranih tala
  • Utvrđivanje dobrog ekološkog statusa tla
  • Komisija je također pokrenula Akcijski plan nultog onečišćenja zraka, vode i tla koji se planira usvojiti 2021. godine, a koji se posebno bavi sprečavanjem i sanacijom onečišćenja tla. Izrada ovog Akcijskog plana vremenski se podudara s izradom nove Tematske strategije zaštite tla.

Zaključno, sve što jedemo i pijemo prolazi kroz zemlju. Zdravlje tla znači zdravu hranu, zdrav okoliš, zdrave ljude i sretan život. FAO poručuje – sve počinje s nama – dajte glas zvuku žive zemlje, održite tlo živim, zaštitite bioraznolikost tla.

Pročitajte još