Završen projekt „Mladi, kako ste?“

PRONI Centar za socijalno podučavanje je u lipnju 2023. godine započeo s provedbom projekta „Mladi, kako ste? “, financiranog sredstvima EU kroz program Erasmus+. Partner na projektu je Osječko – baranjska županija, a glavni cilj bio je podići razinu svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko – baranjske županije u području mentalnog zdravlja, a provedbom svih planiranih projektnih aktivnosti mladi (krajnji korisnici) su osnaženi za aktivno sudjelovanje, kako bi u dijalogu s donositeljima odluka (dionicima u području rada s mladima) u svojoj lokalnoj zajednici, kreirali preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih.

Projekt “Mladi, kako ste?”, na temu mentalnog zdravlja mladih, kroz aktivnosti istraživanja i rasprava s mladima u lokalnih sredinama, uključio je veliki broj mladih i donositelja odluka s područja Osječko – baranjske županije. Upitnik u istoimenom istraživanju ispunilo je 1213 mladih, a na javnim događanjima u Osijeku, Valpovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru, Našicama i Đakovu sudjelovalo je ukupno 179 mladih i 76 donositelja odluka.

Projektne aktivnosti su od samog početka bile usmjerene na sve mlade Osječko – baranjske županije

Upravo je tema mentalnog zdravlja mladih, nakon suočavanja s krizom pandemije korona virusa, postala vrlo aktualna pa se ovim projektom htjelo odgovoriti na potrebu mladih da se s njima razgovora o njihovom mentalnom zdravlju.

U PRONI Centru za socijalno podučavanje nadaju se da će sve ono što su im mladi rekli, biti dobra početna točka za pozitivne promjene u zajednici, a sve ono što će se u budućnosti događati u smislu jačanja podrške mladima, biti utemeljeno na aktualnim potrebama mladih.

Projektne aktivnosti su od samog početka bile usmjerene na sve mlade Osječko – baranjske županije, s posebnim naglaskom na one koji dolaze iz manjih i ruralnih mjesta, kako bi se mogle doznati i njihove potrebe, u ovom slučaju čuti njihova razmišljanja vezano za mentalno zdravlje mladih, a potom i detektirati adekvatnu vrstu podrške koja im je, vezano za ovu temu, potrebna. S druge strane, u projekt je bio uključen i velik broj dionika koji rade s mladima koji, kroz kreiranje novih procesa, usluga, projekata i programa mogu pomoću mladima u izazovima s kojima se susreću.

Svi zaključci, konkretni prijedlozi, potkrijepljeni stavovima mladih i opisom konkretnih izazova s kojima se susreću, dobiveni tijekom istraživanja te na raspravama u lokalnim zajednicama su zapisani i sumirani kao preporuke.

Preporuke su opisne, ali ponajviše imaju cilj ponuditi praktične smjernice svima onima koji svakodnevno rade s mladima – nastavnicima i stručnoj službi u obrazovnim institucijama, socijalnim radnicima i drugim pomagačkim zanimanjima, predstavnicima udruga mladih, zdravstvenim radnicima i svima drugima koji u nekom segmentu svog rada, uključuju mlade. I što je također važno, poslužit će kao relevantan prikaz potreba mladih (u važnom području njihovog mentalnog zdravlja) za predstojeću izradu dokumenta – Program za mlade Osječko – baranjske županije.

Dokument “Preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih na području Osječko – baranjske županije” dostupan je ovdje. Dokument je značajan jer se njegovo praćenje i korištenje u radu očekuje od dionika iz javnog i civilnog sektora, ali svakako može poslužiti i kao putokaz općoj javnosti, za bolje razumijevanje potreba mladih. Važno je naglasiti kako preporuke, između ostalog, sadrže prijedloge koje su mladi istaknuli putem istraživanja te održanih rasprava.

Pročitajte još