Volonteri Crvenog križa Našice sudjelovali na edukaciji djelovanja u poplavljenim područjima

Služba spašavanja života na vodi i ekološke zašite priobalja Hrvatskog Crvenog križa ovaj je vikend organizirala tečaj za osposobljavanje članova interventnog tima Crvenog križa za djelovanje u poplavljenim područjima. Ispred Crvenog križa Našice edukaciju je prošlo troje volontera: Lea Antunović, Šimun Šarčević Juranić i Krešimir Mandić. Na tečaju su sudionici imali prilike učiti o morfologiji i hidrologiji rijeka, opasnostima i rizicima voda, dinamici vodenog toka, pravilima komunikacije i karakteristikama opreme za spašavanje, a praktične su vještine usavršavali na rijeci Dravi. Osposobljavanje je provedeno s ciljem edukacije novih članova i podizanja razine kvalitete djelovanja u kriznim situacijama.

Pročitajte još