Vlada usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 23. studenog 2023. usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, koji je potom upućen u Hrvatski sabor. Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić predstavila je Zakon, ističući da je cilj izmjena povećati broj korisnika, a time i djece obuhvaćene doplatkom za djecu.

Kao glavnu izmjenu navela je povećanje dohodovnog cenzusa sa sadašnjih 70% proračunske osnovice na 140% te proširenje dosadašnjih cenzusnih grupa sa tri na pet. Državna tajnica je kazala da će s ovim izmjenama sva kućanstva s dohotkom od 618 eura po članu kućanstva moći ostvariti pravo na doplatak za djecu.

Sam iznos doplatka za djecu se također povećava te će sada iznositi od 30 do 60 eura, kazala je državna tajnica, ističući kako prvi razred koji je i najpotrebitiji dobiti najveći iznos. Doplatak za djecu 2022. godine primalo je 126.000 korisnika te je bilo obuhvaćeno 246.516 djece za što se izdvajalo 173 milijuna eura, dok će ovim izmjenama broj korisnika porasti na 271.00 te će biti obuhvaćeno 511.928 djece, za što će se iz državnog proračuna izdvojiti 262 milijuna eura.

Pročitajte još