Usvojene Izmjene i dopune Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Na 245. sjednici Vlade RH, održanoj u četvrtak, 24. kolovoza 2023., između ostaloga, usvojene su Izmjene i dopune Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe.Ministar Marin Piletić istaknuo je da se predmetnim izmjenama i dopunama podiže iznos naknade sa sadašnjih 120,71 eura na 150 eura, od 1. siječnja 2024., koji će se, počevši s 1. siječnja 2025., jednom godišnje usklađivati.

Izmjenama i dopunama Zakona obuhvatit će se veći broj korisnika, a ministar Piletić naglasio je i promjene u odnosu na sadašnje uvjete za ostvarivanje prava, odnosno ublažavanje uvjeta sa sadašnjih 20 godina neprekidnog boravišta na području Republike Hrvatske na 10 godina.

Isplatom nacionalne naknade nastoji se pružiti socijalna sigurnost osobama starijim od 65 godina koje nisu ostvarile mirovinu temeljem prethodnog rada i plaćenih mirovinskih doprinosa, odnosno nisu osigurale prihod za starost u okviru mirovinskog sustava. Za provedbu Izmjena i dopuna Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe Vlada će, dodatno, u državnom proračunu za 2024. godinu osigurati oko 13,7 milijuna eura.

Pročitajte još