Udruga “Jaglac” je ponovno u suradnji s MEFOS-om provela četverodnevnu suradnju

12. i 13. te 19. i 20. listopada 2021. Udrugu Jaglac posjetili su studenti VI godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (MEFOS) u sklopu kolegija “Zdravlje u zajednici” Katedre za javno zdravstvo, u pratnji prof.dr.sc. Maje Miškulin i Doc.dr.sc. Ivana Miškulin.

Lidija Stojković, koordinatorica programskih aktivnosti udruge „Jaglac“ predstavila je rad udruge i „Program inkluzije i prevencije institucionalizacije kroz pružanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom“ u višenamjenskoj dvorani „Papuk“ u Orahovici.

Provedene su kreativna i sportska radionica

Nakon izlaganja i kratkih uputa studenti su se uputili na 2 lokacije i uključili u rad s 4 skupine korisnika pod vodstvom izvoditelja aktivnosti poludnevnog boravka udruge „Jaglac“ kako bi sve aktivnosti proveli u skladu s preporukama mjerodavnih tijela za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

12.-13.10. u prostoru EPC Betanija provedene su kreativna i sportska radionica. Studenti i korisnici su mogli izabrati u koju aktivnost se žele uključiti. U kreativnoj radionicu su izrađivali božićne čestitke, u sportsko – rekreacijskoj su birali između više igara: viseća kuglana, stolni tenis i igre loptom/lopticama. U prostoru kuće Jaglac treća i četvrta skupina je sudjelovala u aktivnostima završnih radova na izradi vrećica/vješalica s lavandom i izrađivali vijenac za vrata dok je četvrta skupina prvo razgovarala na temu „Zdrava prehrana i prevencija pretilosti“, a potom su izradili tanjure zdravih obroka.

19.-20.10. studenti i korisnici udruge Jaglac su osim kreativnih radionica bili u berbi jabuka i proveli sportsko rekreacijske aktivnosti u Središnjem gradskom parku. Udruga „Jaglac“ zahvaljuje MEFOS-u na ukazanom povjerenju i nastavku višegodišnje suradnje; Gradu Orahovica i EPC Betanija Orahovica na ustupljenom prostoru i najmu opreme.

Pročitajte još