U Orahovici održan Seminar za predsjednike, ravnatelje i predstavnike Hrvatskog Crvenog križa s područja naše županije

U protekla dva dana Gradsko društvo Crvenog križa Našice je sudjelovalo sudjelovali na Seminaru za predsjednike, ravnatelje i predstavnike stručnih službi društava Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko – baranjske županije koji se održavao 10. i 11. studenoga 2023. godine u Centru za edukaciju GDCK Osijek u Orahovici.

Na Seminaru su bile izložene sljedeće teme:

„Obljetnice HCK, suradnja, koordinacija i razvoj DCK Osječko – baranjske županije” – nositelji: DCK Osječko – baranjska županija, 1. Marko Đukić, predsjednik DCK Osječko – baranjske županije, 2. Goran Latković, ravnatelj DCK Osječko – baranjske županije te „Mednarodna suradnja Hrvatskog Crvenog križa – osnovna edukacija službe za međunarodne poslove i komunikacije” – nositelj HCK, Maja Antonić Vrbota, voditeljica Službe za međunarodne poslove i izdavaštvo. U sklopu programa Seminara organiziran je i okrugli stol/rasprava o aktualnostima i izazovima u radu DHCK na kojem su doneseni zaključci za daljnje djelovanje.

Kvaliteti seminara su doprinijeli počasni članovi Društva Crvenog križa Osječko – baranjske županije Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske od 2000. do 2010. godine i gospođa Mirjana Pavoković te bračni par Branka Arlović i doc.dr.sc. Mato Arlović kojima su ovom prilikom uručene povelje o počasnim članstvu.

Na Seminaru su uz predsjednike, ravnatelje i predstavnike stručnih službi društava Hrvatskog Crvenog križa s područja Osječko – baranjske županije sudjelovali i Sekretar CK Vojvodine Boško Mitrašinović, ravnateljica DCK Vukovarsko – srijemske županije Marija Dugalić i ravnateljica DCK Brodsko – posavske županije Mirjana Matanović.

Pročitajte još