Svjetski je dan hrane

Svjetski dan hrane se svake godine obilježava 16. listopada, na dan kad je 1945. godine u sklopu Ujedinjenih naroda (UN) osnovana Organizacija za prehranu i poljoprivredu. Ovaj se dan obilježava u više od 150 zemalja svijeta.

Danas je sve više ljudi prisiljeno napustiti svoje domove zbog ratnih i drugih sukoba i političke nestabilnosti, te se globalne migracije ovog opsega ne bilježe još od vremena II. svjetskog rata. Pored ratova, glad, siromaštvo i klimatske promjene su također važni čimbenici koji doprinose migraciji stanovništva. Organizacija za prehranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim narodima (FAO) poziva na suradnju vlade, agencije UN-a, privatni sektor, civilno društvo i lokalne zajednice da bi se dobio potpuni uvid u migracijske tijekove te potiče zemlje da ugrade važno pitanje rješavanja migracija u svoje politike ruralnog razvoja. Uz to, FAO podržava zemlje u istraživanju razvojnog potencijala migracija, osobito u pogledu prehrambene sigurnosti i smanjenja siromaštva.

Pročitajte još