Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization, ILO) od 2023. godine svakog 28. travnja u godini obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Od 2007. godine u Republici Hrvatskoj se na taj dan, odlukom Hrvatskoga sabora, obilježava Nacionalni dan zaštite na radu. Cilj obilježavanja ovoga dana je unapređivanje zaštite na radu i smanjivanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti vezanih uz rad te smanjivanje invalidnosti radnika.

Dobro znanje prve pomoći važan je element zaštite na radu

Europska konvencija o ljudskim pravima jasno govori o važnosti zdravog i sigurnog okruženja za rad. Svaki radnik ima pravo raditi u uvjetima u kojima se čuva njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Sigurno i zdravo okruženje na radu pozitivno utječu na zadovoljstvo i produktivnost radnika.

U Republici Hrvatskoj u 2022. godini zabilježeno je 12 921 ozljeda na radu i 754 profesionalne bolesti. Sigurnost i zaštita na radu ostvaruju se usklađenim djelovanjem svih dionika sustava – tijela javne vlasti, socijalnih partnera, poslodavaca, znanstveno istraživačkih institucija i samih radnika koji aktivno trebaju upozoravati na nesigurna radna okruženja. Dobro znanje prve pomoći važan je element zaštite na radu. Svi radnici trebali bi znati osnovne vještine i znanja pružanja prve pomoći. Prva pomoć spašava život i čuva zdravlje.

Pročitajte još