Svjetski dan djece 2023. – Dan kad je usvojena Konvencija o pravima djeteta

Prije više od tri desetljeća svijet je djeci dao obećanje – da ćemo ujedinjeni stajati zajedno, u želji da stvaramo svijet po mjeri djeteta. Svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno. Danas, 34 godine nakon, stanje u svijetu daleko je od ispunjenja obećanja koje smo dali djeci.

Djeca i dalje stradavaju u oružanim sukobima, prisiljena su napustiti svoje domove kako bi pobjegla od rata i katastrofa, a siromaštvo ponovno postaje svakodnevica sve većeg broja djece. Milijuni djece i dalje se susreću s preprekama u pristupu kvalitetnom obrazovanju i osnovnim zdravstvenim uslugama. Vrijeme da obnovimo svoje obećanje djeci i ponovno odlučimo graditi svijet po mjeri djeteta je SADA.

Konvencija o pravima djeteta

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.

Prije 34 godine svijet se ujedinio u želji da zajedno stvaramo svijet kakav zaslužuju djeca. Svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno.

U trenucima kada se mijenjao svjetski poredak, padao Berlinski zid, rađao internet – svijet se ujedinio u obrani djece i djetinjstva. 20. studenoga 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u povijesti.

Vlada Republike Hrvatske donijela je posebnu odluku kojom se na temelju notifikacije o sukcesiji od bivše države Hrvatska smatra strankom Konvencije o pravima djeteta od dana osamostaljenja, 8. listopada 1991. godine.

Prije prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, nije postojalo široko prihvaćanje temeljne veze između dobrobiti djece i snage društava u kojima žive. Zato je Konvencija tako važna prekretnica. Konvencija je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale.

Obilježite Svjetski dan djece u vašem poduzeću

Svjetski dan djece može biti odlična prilika da sudjelovanjem u raznim aktivacijama tematski povezanima sa Svjetskim danom djece doprinesete vlastitim ciljevima odgovornog i održivog poslovanja, komunicirajući važne UNICEF-ove poruke, kao i promišljenim doprinosom vrijednostima i porukama Svjetskog dana djece, unutar svoga radnog kolektiva.

Kako se možete uključiti u obilježavanje Svjetskog dana djece? 

  1. Podijelite danas UNICEF-ove poruke povodom Svjetskog dana djece među svojom publikom, na svojim društvenim i web platformama, kao i internim kanalima komunikacije!
  2. Osmisliti aktivacije u suradnji s klijentima, partnerima i vlastitim zaposlenicima, koje će promicati dječja prava. Možete organizirati i Kids Takeover te tako omogućiti aktivnu participaciju djece i mladih unutar svog radnog kolektiva. Pogledajte UNICEF-ove savjete i pronađite inspriraciju!
  3. Uključite se u UNICEF-ove programe i projekte podrške roditeljstvu za zaposlenike poduzeća te učinite svoje poslovanje usmjereno obitelji i djeci jedinstvenim. Kako poticati emocionalne kompetencije mlađe djece, kako stvarati odnos povjerenja roditelja i adolescenata ili pak kako biti maksimalno uključen tata – to su samo neke od tema programa podrške, a koje možete odabrati u skladu s potrebama vaših zaposlenika.
  4. Svjetski dan djece odlična je prilika za proslaviti dosadašnja zajednička postignuća, objaviti prvu ili dodatnu podršku UNICEF-ovim programima u nadolazećem razdoblju, promicati UNICEF-ove poruke na društvenim mrežama te ih integrirati u vlastito poslovanje – na taj način možete objaviti, započeti ili obnoviti svoju predanost dječjim pravima!

Preuzmite bojanku “Koja je boja prava?” i upoznajte svoje dijete s pravima djece

Prava djece nemaju rok trajanja. Ona su univerzalna i svevremenska. Djeca su naša budućnost, no njihova budućnost počinje sada. Svaka generacija, prilika je za stvaranje temelja za novi, bolji svijet. Prilika koju ne smijemo propustiti. Prilika da stvorimo svijet dostojan djeteta.

Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava.

Uloga djece i mladih u kreiranju budućnosti

Danas na svijetu živi 1,8 milijardi mladih, koji čine četvrtinu svjetske populacije. Mladi imaju ogroman potencijal da doprinesu društvenom, političkom i ekonomskom razvoju. Imamo odgovornost raditi s njima kao partnerima i pokretačima promjena.

Djeca i mladi dižu glas o pitanjima koja su važna za njihovu generaciju – od klime do mentalnog zdravlja, obrazovanja, diskriminacije, nasilja – te pozivaju odrasle da reagiraju. Djeca i mladi imaju drugačiju perspektivu od odraslih i donose nova i kreativna rješenja za probleme s kojima se svijet suočava, a oni nose u svojem odrastanju.

Participacija djece i mladih jedan je od temelja građanskog društva. Osim što predstavlja ostvarenje prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta, stvaranjem uvjeta da se glas djece i mladih čuje i uvaži, pridonosi se vidljivosti djece i mladih kao važne društvene skupine te percepciji djece kao nositelja i aktivnih uživatelja svojih prava.

Kako UNICEF obilježava Svjetski dan djece 2023.

Važan dio UNICEF-ova mandata je da djeci i mladima osigura platforme koje ih osnažuju, da ih podrži da se zalažu za pitanja koja utječu na njihove živote, i da povezuje djecu, mlade i donositelje odluka. UNICEF ima odgovornost raditi s njima kao s partnerima i nositeljima promjena za danas i sutra.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana djece, UNICEF želi dodatno podržati i istaknuti djelovanje djece i mladih – za djecu i mlade. Žele podržati djecu i mlade da progovaraju, pomoći da se njihova mišljenja bolje čuju te inspirirati dobrim praksama kojima potičemo angažman djece i mladih kao zagovornika vlastitih i kreatora rješenja.

Kroz simbolična događanja i susrete te aktivaciju na društvenim mrežama promoviraju aktivnosti i dobre prakse čiji je cilj omogućiti da se glas djece čuje te da se poveća participacija djece i mladih. Također žele da djeca i mladi budu u fokusu, žele im pomoći da sami zagovaraju svoja prava, da se čuje njihov glas kao vizionara i kreatora rješenja problema 21. stoljeća.

Učimo o pravima djece

Iskoristite materijale UNICEF-a da s djecom razgovarate o pravima djece, zaigrajte igre o dječjim pravima, ili se zabavite uz tematsku bojanku i crtić.

Crtić – Prava djece s Ruby i Jackom

Crtić – Svi imamo prava

Bojanka (za print) – Koja je boja prava?

Online igra – Čovječe, ispravi se

Društvena igra (za print) – Svako dijete ima pravo…

Konvencija o pravima djeteta na jeziku prilagođenom djeci

Izvor: UNICEF

Pročitajte još