Stručna podrška partnera na programu „Jaglac” – moj drugi dom

21. ožujka 2024. godine održane su dvije paralelne radionice stručne podrške Obiteljskog centra Područna služba Virovitičko podravska, partnera na 3. godišnjem programu “Jaglac” – moj drugi dom. Tamara Sadlovski (prof.rehab.) održala je radionicu za osobe s intelektualnim teškoćama na temu „Opasnosti na internetu“, a Sandra Matošina Borbaš, (prof. psiholog) održala je radionicu za roditelje i članove obitelji na temu „Seksualnost kod osoba s intelektualnim teškoćama“. Zahvaljujemo partnerima na njihovom doprinosu u provedbi programa. Trogodišnji program Jaglac”- moj drugi dom (1.6.2023. – 31.5.2026.) provodi se u partnerstvu s Gradom Orahovica i Obiteljskim centrom Područna služba Virovitičko – podravska, a financira ga MROSP u iznosu od 25.000 eura na godišnjoj razini. Više o programu: https://udrugamrorah.hr/project/jaglac-moj-drugi-dom-3/

Pročitajte još