Stanje u Općoj županijskoj bolnici Našice vezano za Covid

Trenutno se Covid odjelu Opće županijske bolnice Našice liječi 19 pacijenata, a još je 7 pacijenata u prostoru izolacije. Pacijenti su većinom srednje teški, a trenutno je u bolnici i nekoliko teških pacijenata, vezano uz zdravstveno stanje.


Od toga je jedan pacijent na respiratoru, a 10 je pacijenata na terapiji kisikom. Trenutni kapacitet za liječenje Covid pacijenata u našičkoj je bolnici je 20 postelja, a s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije, do kraja tjedna će se povećati raspoložive kapacitete na 45 postelja. Dogovorno će se iz KBC Osijek premještati lakši i srednje teški pacijenti u OŽB Našice, a slučaju potrebe za kompleksnijim liječenjem, pacijenti se iz OŽB Našice transportiraju u respiracijski centar u KBC Osijek.

Udio hospitaliziranih i teže bolesnih je uvelike na strani osoba koje nisu cijepljene

Od 19 hospitaliziranih pacijenata u Općoj županijskoj bolnici Našice, njih 14 nije cijepljeno, dok je 5 procijepljeno protiv Covida. Na žalost, udio hospitaliziranih i teže bolesnih je uvelike na strani osoba koje nisu cijepljene i kreće se između 70-80 posto oboljelih i hospitaliziranih u ovoj ustanovi. Svakodnevno bilježimo porast novootkrivenih pozitivnih slučajeva diljem Hrvatske, a također i porast hospitaliziranih pacijenata. Posljedica je to niske procijepljenosti naše populacije, gdje je tek preko 52 posto potpuno procijepljenih u odrasloj populaciji što je nedovoljno za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti, ali i smanjenja broja težih oblika bolesti.

Stanje procijepljenosti djelatnika bolnice u Našicama je zadovoljavajuće jer je cijepljeno 82 posto liječnika, 76 posto medicinskih sestara i tehničara, a cijepljeno je 75 posto od svih zaposlenika uključujući i nezdravstvene djelatnike. Danas je u bolnici započelo docjepljivanje 3. dozom cjepiva. S obzirom na povećanje potrebnih kapaciteta za Covid pacijente, Opća županijska bolnica Našice će i nadalje obavljati sve potrebne zdravstvene usluge, ali u promijenjenim uvjetima. Iz bolnice mole za razumijevanje za sve djelatnike ove ustanove, ali i sve korisnike njihovih usluga. Još jednom preporučamo našim sugrađankama i sugrađanima cijepljenje radi njihove sigurnosti i zdravlja, ali i zdravlja ljudi oko njih.

Ravnatelj Opće županijske bolnice Našice,

Hrvoje Šimić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Stric pivo

Pročitajte još