Provedena preventivna akcija i reakcija „Imam pravo“

U sklopu održanih Dana: Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece, Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i Međunarodni dan djeteta, Ravnateljstvo policije i Policijska uprava osječko – baranjska proveli su za osnovnoškolce preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu djeteta.

U Osijeku, u Osnovnoj školi Franje Krežme, za učenike je održana interaktivna radionica „Imam pravo“ u kojoj su Obrađene teme prilagođene uzrastu učenika osnovnih škola o važnosti primjene Konvencije o pravima djeteta, Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, te Strategije Vijeća Europe o pravima djeteta za razdoblje 2022.-2027.

U sklopu navedenog programa naglašena je važnost dječjih prava, a posebice je istaknuto pravo na sigurnost djeteta, što uključuje i pravo na zaštitu djece od svih oblika zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja. U interakciji s učenicima predstavljena je EUROPOL-ova kampanja „Say no – Reci Ne“, gdje su djeci dani savjeti kako se zaštiti u stvarnom i digitalnom svijetu.

U strategiji Vijeća Europe o pravima djeteta za razdoblje 2022.-2027., naglašena su prava djece i to:

  • Sloboda od nasilja za svu djecu
  • Jednake mogućnosti i socijalna uključenost za svu djecu
  • Pristup i sigurno korištenje tehnologija za svu djecu
  • Pravosuđe po mjeri djece za svu djecu
  • Davanje glasa svakom djetetu
  • Prava djece u kriznim i izvanrednim situacijama

Policija napominje kako je Vlada Republike Hrvatske ove godine usvojila novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, a koji sadrži i novine u pogledu razrade postupovnih koraka kada su žrtve seksualnog nasilja djeca.

Učinimo svijet sigurnim: Sva prava za svu djecu.

Foto: Policijska uprava osječko – baranjska

Pročitajte još