Promicanje prava djece na sigurnost!

Uoči obilježavanja Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja djece i Međunarodnog dana djeteta, Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s partnerima poziva javnost da se aktivno uključi u već poznatu EUROPOL-ovu Kampanju „Reci ne!“, koja se u Hrvatskoj provodi od 2017. godine.

Na inicijativu Vijeća Europe 18. studenog svake godine obilježava se Europski Dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja s ciljem da se osvijesti javnost o seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju djece, te da se pruže informacije o pravovremenoj prevenciji uz potrebu promocije Lanzarotske konvencije., dok se dana 19. studenog na inicijativu Ujedinjenih naroda obilježava Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece, a dana 20. studenog Međunarodni dan djeteta. Postoje razni oblici nasilja prema djeci, a podaci Vijeća Europe pokazuju da je jedno od pet djece žrtva nekog oblika seksualnog nasilja.

Najzastupljenije je kazneno djelo „Povreda djetetovih prava“

Tijekom 2021. godine u Republici Hrvatskoj otkriveno je 9045 kaznenih djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i obitelji, što ukazuje da se nastavlja višegodišnji trend porasta ove vrste kriminaliteta. Kao i ranijih godina najzastupljenije je kazneno djelo „Povreda djetetovih prava“, konkretno, tijekom 2021., evidentirano je 2424 kaznenih djela, a što je 10% više u odnosu na proteklo razdoblje.

U grupi kaznenih djela protiv spolne slobode, zajedno s kaznenim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, tijekom 2021. ukupno je evidentirano 891 kazneno djelo, što je povećanje za 47,3% u odnosu na 2020., pri čemu bilježimo značajan porast kaznenog djela „Spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina“.

Konvencija o pravima djeteta, kao i novo donesena Strategija Europske Unije o pravima djeteta sadrže jasne i univerzalne standarde koje države članice moraju jamčiti svakom djetetu, a jedan od ključnijh standarda je jamčiti i osigurati djeci pravo na sigurnost kako u stvarnom, tako i u digitalnom okruženju. Osiguranje potpunog i sigurnog digitalnog okruženja za djecu zahtjeva sustavnu edukaciju i senzibilizaciju, kako bi se otklonili svi potencijalni rizici povezani s nasiljem nad djecom u digitalnom okruženju.

Važnost zaštite i promicanja prava djece naglašena je u novodonešenom Nacionalnom planu za prava djece u Repubici Hrvatskoj za razdblje od 2022. do 2026., u kojem Ministarstvo unutarnjih poslova, uz druga nadležna državna tijela, aktivno participira. Poveznica na novi Nacionalni plan

Promicanje zaštite prava djeteta i njegovog odrastranja u sigurnom okruženju važno je provoditi sustavno i u sinergiji sa zajednicom kako bismo bili odgovorno društvo – „Društvo koje brine“. U Centru za sigurni internet, u Osijeku, održana je zajednička edukacija djece, od strane predstavnika Policije, obrazovnih ustanova i Centra za sigurni internet, na temu prevencije zlostavljanja i iskorištavanja djece, važnosti sigurnosti i zaštite na internetu, te promicanju i zaštiti prava i interesa djece.
 
Ukoliko ste zabrinuti za sebe ili sigurnost djeteta, možete prijaviti Policiji i anonimno putem aplikacije
Red Button.

Pročitajte još