Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:
 
1. Podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća  dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)

2. Aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)

3. Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

4. Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja).

5. Unaprjeđenje digitalnih kompetencija djece i roditelja s ciljem prevencije elektroničkog nasilja.

Poziv je otvoren od 6. svibnja 2024. godine do 5. lipnja 2024. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 833.000,00 eura. Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Pročitajte još