Poziv za dodjelu donacija nogometnim klubovima Nogometnog središta Našice

NEXE d.d. objavljuje poziv za dodjelu donacija nogometnim klubovima Nogometnog središta Našice u 2022. godini, a kojima je cilj potaknuti razvoj sporta i rad s najmlađim dobnim kategorijama lokalne zajednice.
 
Rok za dostavu prijava je od 20.05.2022. do 20.06.2022. godine.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 15. srpnja 2022. godine.
 
Kriteriji za odabir su:
 
a) Broj selekcija mladeži

 • Kategorija 1 – broj selekcija mladeži ≥6
 • Kategorija 2 – broj selekcija mladeži 3-5
 • Kategorija 3 – broj selekcija mladeži 1-2
 • Kategorija 4 – bez selekcija mladeži (samo seniori)

b) Projekt se u cijelosti ili djelomično odnosi na 2022. godinu 

Tko se može prijaviti:

 • Kategorija 1 – financijska donacija
 • Kategorije 1,2 i 3 – gradnja infrastrukture (potreba za građevinskim materijalom)
 • Kategorije 1,2 i 3 – ostali namjenski projekti (npr. zamjena stolarije, instalacija, održavanje, opremanje igrališta…)
 • Kategorije 1,2,3 i 4 – sportska oprema (napomena: kategorija 2 i 3 – sportska oprema samo za selekcije mladeži)
 • Kategorije 1,2 i 3 – edukacije trenera 

Komisija za odabir projekata sastavljena je od djelatnika NEXE d.d.  
 
Uvjeti i pravila Poziva:

a) Uvjeti:

 1. Sudionici Poziva mogu biti nogometni klubovi članovi Nogometnog središta Našice.
 2. Projekti koji se prijavljuju na Poziv moraju se u cijelosti ili djelomično odnositi na aktivnosti u 2022. godini.
 3. Ne razmatraju se projekti koji su dovršeni ili koji se tek planiraju provesti u narednim godinama.
 4. Odgovorna osoba prijavitelja na  Poziv ne može biti djelatnik NEXE d.d. ili neke od članica NEXE Grupe, niti član Komisije za odabir projekata, niti biti u privatnom ili poslovnom odnosu s članom Komisije. 

b) Pravila:

 1. Sudionik može podnijeti samo jednu prijavu na Poziv.
 2. Projekt se prijavljuje na priloženom obrascu Poziva i kao takav mora sadržavati sve elemente navedene u obrascu, u protivnom se prijava neće razmatrati.
 3. Podaci navedeni u prijavi moraju biti istiniti i podložni su provjeri.
 4. Prijava se uvažava samo ako je poslana do 20. lipnja 2022. godine (uvažava se poštanski pečat s tim datumom).
 5. Prijave koje nisu u skladu s navedenim uvjetima i pravilima neće se razmatrati.
 6. NEXE d.d. isključivo iz vlastitih prihoda daruje donacije i zadržava pravo u svakom trenutku odustati od te donacije.
 7. Prijavitelji isključivo sami snose odgovornost u slučaju dvostrukog financiranja projekta. 

Prijave na Poziv
Prijave se primaju:

​a) poštom na adresu:
NEXE d.d.Tajnovac 1
31500 Našice  
Ured Uprave
S naznakom «Prijava na Poziv za dodjelu donacija 2022.» 

b) elektroničkom poštom na e-mail adresu: [email protected] 

Obavijest o rezultatima Poziva:
Rezultati Poziva bit će objavljeni na web stranici NEXE Grupe www.nexe.hr.
 
Dodatne informacije:
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 031/616 421 ili e-mail: [email protected].
 
OBRAZAC PRIJAVE NA POZIV NALAZI SE NA: www.nexe.hr/Novosti

Pročitajte još