Organizatori volonterskih aktivnosti upoznati sa zakonskim regulativama vezanim uz volonterstvo

30 - clip1.jpg

30 - clip1.jpg

Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice u sklopu EU projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica u hotelu Park Panolija Našice organizirao je predavanja pod nazivom Zakon o volontiranju i Etički kodeks volontera.

Predavanja je otvorila voditeljica projekta Emilija Malovčak, koja je rekla da bi bila sretnija sa većim odazivom predstavnika našičkih udruga budući da su teme predavanja i više nego aktualne uslijed terenskih kontrola udruga. „Udruge, nažalost još uvijek neozbiljno shvaćaju važnost zakonski usklađenog poslovanja. Nadam se da će se ubrzo navedeno promijeniti jer su poražavajuće informacije da većina udruga nikada nije niti čula za AZOP.“ rekla je Malovčak.

Predavačica Milica Sevkić iz Centra za mlade Dalj prisutne je pobliže upoznala sa mnoštvom informacija koje sadrži Zakon o volontiranju. Ponajprije je bilo riječi o tome što zakon kaže tko je volonter, tko su maloljetni volonteri, te koje vrste volontiranja postoje. Predavačica je istaknula da postoje prava i obveze ne samo volontera već i organizatora volontiranja. Prisutni su dobili informaciju o tome kada se potpisuje ugovor o volontiranju i što sadržava. Predavačica je poseban naglasak stavila na volontiranje s ranjivim skupinom kada je potreban izvadak iz kaznene evidencije kojom organizator volontiranja dobiva informaciju je li volonter počinio kazneno djelo ili prekršaj. Također, prisutni su se upoznali s pojmom inkluzivnog volontiranja koji označava uključivanje pripadnika socijalno isključenih skupina društva u volonterske aktivnosti s ciljem njihove integracije u društvo i omogućava socijalno osnaživanje. Predavačica je prisutne iznenadila s visinom novčanih kazni koje prijete udrugama i njihovim predstavnicima ukoliko ne postoje valjani volonterski ugovori i ostala evidencija za volontere koje provode aktivnosti udruge. Na kraju prvog predavanja Emilija Malovčak je pozvala udruge da se slobodno obrate u CLIP Našice ili LVC Našice ukoliko nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta da volonterske ugovore i evidencije volonterskih sati riješe sami.

30 - clip2.jpg

Na predavanju o Etičkom kodeksu volontiranja prisutni su saznali što je Etički kodeks i koji mu je cilj, odnosno, da isti propisuje pravila ponašanja volontera, organizatora volontiranja i njihovih korisnika sukladno načelima volontiranja iz Zakona. G. Sevkić je istaknula da udruga može izraditi svoj kodeks ovisno o interesima i aktivnostima udruge. Kroz primjere iz prakse je objasnila temeljna načela i etičke standarde za organizatore volontiranja, etičke standarde za volontere i etičke standarde za korisnike volontiranja.

Predavanje je zaključila voditeljica projekta „STAV Našica“ Emilija Malovčak s željom da će predavanja potaknuti udruge da svoj rad vode u skladu sa zakonskom regulativom vezanom uz volontiranje i minimalnom zajedničkom sustavu vrijednosti koji organizatori volontiranja i volonteri moraju prihvatiti u svom području djelovanja.

Projekt Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 556.699,09 kuna, a provodi se od 01. lipnja 2017. – 31. svibnja 2018. godine. Projekt provodi Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP Našice) sa projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Našice i Humanitarnom udrugom Dar dobrote Našice.

Pročitajte još