Općina i Gradska uprava

opcina1a
  • Gradska uprava Grada Našica

Ostali podaci Gradske uprave Grada Našica

Sjedište: Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7

OIB: 01775928940

Broj žiro-računa IBAN: HR18 2340 0091 8278 0000 5 – osnovni – kod PBZ d.d.
IBAN: HR63 23400091511055395 – za uplate komunalne i vodne naknade –  kod PBZ d.d.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati

Gradonačelnik Grada Našica
Krešimir Kašuba dr.med.vet. (HDZ), gradonačelnik

Zamjenik gradonačelnika Grada Našica
Hrvoje Šimićdr.med. (HDZ)

 

Pročitajte još