Održana Skupština Hrvatskog Crvenog križa

Sedma sjednica Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva održana je 29. ožujka 2023. u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa, na kojoj su usvojeni izvještajni dokumenti za 2022. godinu.

Na svečanom dijelu sjednice dodijeljena je posebna zahvalnica za osobni doprinos provođenju humanitarnih ciljeva Hrvatskog Crvenog križa i dosljedno poštivanje načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Damjanu Miletiću, zaposleniku Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Izvršni predsjednik Robert Markt predstavio je zastupnicima Skupštine kratki prikaz svih aktivnosti HCK u 2022.

U radnom dijelu sjednice verificirani su mandati novoizabranih zastupnika Skupštine iz redova društava Hrvatskog Crvenog križa, usvojeni su zapisnici prethodno održanih sjednica, primljen je na znanje Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. kao i informacija o tijeku izrade Strateškog plana Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje od 2023. do 2027. te su donesene Odluka o osnivanju fondova Hrvatskog Crvenog križa kao i Odluka o II. izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za priznanja Hrvatskog Crvenog križa.

Izvršni predsjednik Robert Markt predstavio je zastupnicima Skupštine kratki prikaz svih aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa u 2022., s posebnim naglaskom na provođenje javnih ovlasti i djelatnosti propisanim Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu. Izvještajno razdoblje obilježilo je pojačano djelovanje na području međunarodnog humanitarnog prava kroz organizaciju okruglog stola i radionica, rad Nacionalnog ureda Službe traženja, aktivnosti vezane uz prikupljanje i podjelu humanitarne pomoći, osposobljavanje predavača iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ te usavršavanje i provjera stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći“, rad s dobrovoljnim davateljima krvi, organizacija edukacija pripadnika interventnih timova Hrvatskog Crvenog križa kao i velika međunarodna vježba interventnih timova Mreže „Susjedi pomažu prvi“, informiranje i obučavanje stanovništva o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava, uz provođenje suradnje u protuminskom djelovanju.

Uz navedeno, pojačano su se obavljale i ostale djelatnosti i aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa te je godina okončana uspješnom realizacijom Programa rada za 2022.

Uz godišnje izvješće o radu, Skupština je usvojila i financijsko izvješće za 2022. kao i izvješće o radu Nadzornog odbora za izvještajnu godinu.

Također, po provedenoj proceduri propisanoj Statutom, nakon provedene javne rasprave među društvima i pozitivnog mišljenja Zajedničkog povjerenstva Međunarodnog odbora Crvenog križa i Međunarodne federacije za statute nacionalnih društava, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“, broj 56/16) koja se odnosi na osnivanje novog ustrojstvenog oblika Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Novalja. Aktivnosti na području Grada Novalje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pag, koji je u zajednici društava Hrvatskog Crvenog križa Zadarske županije, iako područje Grada Novalje teritorijalno pripada Ličko – senjskoj županiji te će se na ovaj način uskladiti ustrojstvo Hrvatskog Crvenog križa s administrativnim ustrojstvom Republike Hrvatske.

Izvor: HCK

Pročitajte još