Održana koordinacija župana s gradonačelnicima i načelnicima OBŽ

Održana koordinacija župana s gradonačelnicima i načelnicima OBŽ


Župan Ivan Anušić sa svojim zamjenicima i suradnicima jučer, 26. studenoga 2018. godine održao je sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko – baranjske županije. Riječ je o redovitoj razmjeni informacija vodstva Županije i 42 jedinice lokalne samouprave o aktualnim i budućim projektima, na komu se ujedno ubrzava rješavanje eventualnih problema, kao i cijelih projekata. Na dnevnom redu je bilo šest točaka.

Zamjenik župana Goran Ivanović, u funkciji načelnika Stožera zaštite i spašavanja Osječko – baranjske županije, upozorio je na važnost civilne zaštite u sustavu zaštite i spašavanja stanovništva i imovine u uvijek mogućim incidentnim događanjima. Postojeći sustav civilne zaštite na razini Županije odlično funkcionira i do sada je uvijek ispunjavao predviđene zadaće, a u zadnjih godinu i pol dana želi ga se još nadograditi. Tako je, između ostalih aktivnosti, u centru Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Bizovcu obuku opće namjene prošlo 1.200 pripadnika civilne zaštite. No, uočeno je da se smanjuje broj vatrogasaca te da su pojedine jedinice lokalne samouprave ukinule svoje postrojbe civilne zaštite, što nije dobro te se zajedničkim aktivnostima želi zadržati stabilan sustav.

Načelnici i gradonačelnici upoznati su s mogućnostima izgradnje sportskih terena s 200 metara dugom atletskom stazom unutar školskih objekata, što su predstavili zamjenica pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Mirela Kalazić i predstavnik tvrtke „Svod“. Izgradnjom ovakvih sportskih igrališta znatno se podiže razina kvalitete nastave i izvanškolskih aktivnosti, a gradnja je moguća i na relativno malim općinskim zemljištima (2.000 m2) za rekreaciju mještana.

Poziv na priključenje i potporu projektu „Županija – prijatelj djece“ nazočnima je uputila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ivana Stanić, dok je ravnatelj Javne ustanove Županijska razvojna agencija Stjepan Ribić najavio novi natječaj prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska. Natječaj će biti objavljen u siječnju 2019. godine, bit će otvoren 90 dana, a na raspolaganju je 20 milijuna eura. Moguće je prijaviti izgradnju biciklističkih staza, turističkih atrakcija, tematskih ruta, projekte zaštite okoliša, obnove prirodne i kulturne baštine – infrastruktura, bio raznolikost, zaštitu tla i vode, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, socijalno uključivanje marginaliziranih skupina, cjeloživotno učenje, strukovno osposobljavanje, suradnju u predškolskoj, osnovnoj i srednjoj edukaciji, edukacije za odrasle, suradnje i opremanja škola i drugo. Potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju te pronaći mađarske partnere, u čemu će zainteresiranima pomoći i Javna ustanova.

Kako je Osječko – baranjska županija intenzivirala suradnju s Hrvatima u Vojvodini, zamjenik župana Goran Ivanović pozvao je načelnike i gradonačelnike da se pridruže tim aktivnostima.

Pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Nataša Tramišak podnijela je informaciju o aktivnostima Županije kao nositelja projekata energetske obnove i obnovljivih izvora energije javnih zgrada. Naime, u tijeku je energetska obnova zgrada 19 osnovnih i srednjih škola, koja treba završiti do veljače 2019. godine. Već su odobrena još 23 nova projekta obnove zgrada škola, domova starih i nemoćnih, domova zdravlja i Opće bolnice Našice u vrijednosti 93 milijuna kuna, a postupci javne nabave slijede početkom 2019. godine. U rujnu je Županija prijavila još 12 projekata energetske obnove javnih zgrada u vrijednosti 23,5 milijuna kuna, što znači da će Osječko – baranjska županija u razdoblju 2017. – 2020. godine energetskom obnovom obuhvatiti 54 objekta, i to u vrijednosti 178,88 milijuna kuna, od čega su 60 posto bespovratna sredstva Europske unije.

Stric pivo

Pročitajte još