Održana konferencija „Re-kreiraj život i posao“

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić dr. med. sudjelovala je na panel raspravi „Next steps for next generations“ u sklopu konferencije „Re-kreiraj život i posao“ razgovaralo se o postizanju balansa između privatnog i poslovnog života. Fleksibilno radno vrijeme i rad od kuće istaknuti su kao primjeri pozitivne prakse kroz koju poslodavci mogu svojim zaposlenicima omogućiti veću usklađenost privatnog i poslovnog.

Kontinuirano se ulaže u predškolsku skrb bez čije dostupnosti je teško postići ravnotežu između privatnog i poslovnog života

Državna tajnica istaknula je s rodiljne i roditeljske naknade kao ključnu mjeru koja omogućuje roditeljima da pruže adekvatnu skrb djeci te tako prioritiziraju privatni život nakon rođenja djeteta. Sugovornici su istaknuli i očinski dopust koji je pozitivan korak prema većoj raspodjeli roditeljskih obaveza te omogućuje svojevrsnu fleksibilnost.

Državna tajnica Josić dotaknula se i vrtića te njihove dostupnosti, uključujući produženi rad vrtića, koji nažalost još nije svugdje dostupan, ali istaknula je kako se kontinuirano ulaže u predškolsku skrb bez čije dostupnosti je teško postići balans između privatnog i poslovnog života.

Pročitajte još