Održana konferencija na temu neprijavljenog rada u Republici Hrvatskoj

U Zagrebu je održana konferencija pod nazivom „Neprijavljeni rad u Republici Hrvatskoj” u organizaciji Europskog nadzornog tijela za rad (ELA), a u suradnji s nacionalnom časnicom za vezu Republike Hrvatske, uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Održane su tri panel diskusije

Konferenciju je u ime Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike otvorio državni tajnik Dragan Jelić, a u ime ELA-e izvršni direktor gospodin Cosmin Boiangiu. Na marginama događanja održao se i bilateralni sastanak ministra Marina Piletića i izvršnog direktora Cosmina Boiangiua na temu dobre suradnje Republike Hrvatske i ELA-e.

Na konferenciji su prezentirani ciljevi i aktivnosti ELA-e, pregled europskog i nacionalnog zakonodavstva u području neprijavljenog rada i održane su tri panel diskusije na teme: Neprijavljeni rad i transnacionalni aspekti platformske ekonomije, Odgovornost za plaće u lancima podugovaranja i Državljani trećih zemalja u informalnoj ekonomiji. U panelima su sudjelovali predstavnici ELA-e, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Sindikata graditeljstva Hrvatske i Hrvatske udruge poslodavaca.

Pročitajte još