Održan okrugli stol „Kreativne industrije na internetu“

U organizaciji interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija „Intelektualno vlasništvo“ Sveučilišta u Zagrebu, započeo je ciklus okruglih stolova o intelektualnom vlasništvu pa je tako danas održana prva diskusija o kreativnim industrijama na internetu.

Sudjelujući u raspravi, ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek naglasila je kako je kulturnim i kreativnim industrijama u Hrvatskoj u digitalnom kontekstu potrebno omogućiti sigurnije okruženje te istaknula kako se Ministarstvo kulture i medija tom problematikom bavi na više razina, ponajprije kroz izmjenu institucionalnog i zakonodavnog okvira.

Ciljevi ciklusa ovih panel rasprava su podizanje svijesti javnosti o važnosti prepoznavanja intelektualnog vlasništva

Naglasila je važnost donesenog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te podsjetila i na zaštitu autora, njihovih prava i kreativnog stvaralaštva u okviru novog Zakona o elektroničkim medijima, Zakona o audiovizualnim djelatnostima te liniju financiranja za kulturne i kreativne industrije u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministrica je najavila nastavak rada na unaprjeđenju zakonodavnog okvira te daljnje djelovanje kroz osmišljavanje i implementaciju mjera i potpora, posebno u segmentima distribucije i razvoja publike.

Ministrica je podsjetila na veliku pomoć i podršku Vlade RH u procesu konvergencije medija i opstanku medijske industrije u izazovnim uvjetima na internetu, od toga da je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima osigurana reforma autorskog i srodnih prava na internetu, preko unesenih odredbi koje bi trebale osigurati pravične naknade za stvaranje kreativnih sadržaja na internetu, do borbe za bolji položaj kreativnih industrija na internetu prilikom donošenja Direktive o autorskom pravu.

Također je istaknula stvaranje uvjeta za diseminaciju sadržaja na internetu uz poštovanje autorskih i srodnih prava i potporu da se kultura i kreativni sadržaji neprekidno konzumiraju, podržavajući izravnim potporama glazbenike nemogućim uvjetima pandemije COVID-a. Najavila je također i investicije u okviru NPOO-a s nizom mjera i bespovratnih sredstava za kreativne industrije. Ministrica je ponovno pozvala publiku da poštuje kreativan rad davanjem svojeg doprinosa i korištenjem legalnih izvora na internetu.

O položaju kreatora glazbenih, filmskih, audiovizualnih, medijskih i drugih sadržaja na internetu te o zakonskim okvirima i budućim (digitalnim) izazovima tog tržišta uz ministricu govorili su i voditeljica Studija sa Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Dražen Klarić iz HUP-a (Udruga novinskih izdavača), Valentina Wiesner iz Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, Goran Navojec iz Hrvatskoga društva za zaštitu audiovizualnih izvođačkih prava, Nikša Bratoš iz Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava, Maja Vidmar Klarić iz Hrvatske diskografske udruge / ZAPRAF te Branimir Mihaljević iz Hrvatskoga društva skladatelja. Uvodnim riječima okupljenima su se obratili rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić te prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić.

Ciljevi ciklusa ovih panel rasprava su podizanje svijesti javnosti o važnosti prepoznavanja intelektualnog vlasništva te gospodarskom potencijalu i pravnoj zaštiti kreativnih tvorevina, podizanje svijesti javnosti o Sveučilištu u Zagrebu kao visokoobrazovnoj ustanovi koja vidi razvoj znanosti i obrazovanja u jačanju partnerskih odnosa s drugim obrazovnim institucijama ali i sa subjektima gospodarskog sektora kao i poticanje interesa diplomanata različitih usmjerenja za poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo na Sveučilištu u Zagrebu.

Foto: HINA

Pročitajte još