Održan 1. partnerski sastanak na trogodišnjem programu „Jaglac” moj drugi dom

19.rujna 2023.g. u udruzi Jaglac održan je prvi partnerski sastanak na trogodišnjem programu “Jaglac” – moj drugi dom. Trogodišnji program Jaglac – moj drugi dom (1.6.2023.-31.5.2026.) provodi se u partnerstvu s Gradom Orahovica i Obiteljskim centrom Područna služba Virovitičko – podravska, a financira ga MROSP u iznosu od 25.000 eura na godišnjoj razini.

Opći cilj ovog programa je doprinijeti razvoju i širenju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko – podravske županije (VPŽ) i Osječko – baranjske županije (OBŽ).

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 10 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci, Mikleuš i Crnac u VPŽ, te gradu Našicama i općinama: Đurđenovac i Feričanci u OBŽ te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

Lidija Stojković, voditeljica programa predstavila je nadolazeće aktivnosti prema Planu aktivnosti za 1. godinu provedbe programa „Jaglac“- moj drugi dom u odnosu na partnerski doprinos:

  • Grad Orahovica osigurao je prostor za provedbu administrativno – financijskih poslova Udruge uz minimalnu naknadu u Kralja Zvonimira 53, Orahovica. Gradonačelnik, Saša Rister obećao je nastavak direktnog ugovaranja i podrške Udruzi Jaglac posebice u pregovaranju s drugim predstavnicima jedinica lokalne samouprave javnom obraćanju na Godišnjoj skupštini udruge Jaglac, održanoj 13.9.2023.g.. Na taj način Grad Orahovica ispunio je svoje partnerske obveze, na čemu im se Udruga zahvaljuje
  • Obiteljski centar Područna služba Virovitičko – podravska prema planu treba održati 2 paralelne radionice stručne podrške psihologinje i edukacijske rehabilitatorice za roditelje i korisnike uključene u program „Jaglac“ – moj drugi dom. Dogovoreno je da će se prve dvije radionice održati 14. studenog 2023. u 9 h.

Predložen je okvirni plan radionica za roditelje/članove obitelji s psihologinjom i radionica za korisnike s edukacijskom rehabilitatoricom za 2024.g.. Planira se i novi oblik suradnje u obliku konzultacijskih grupnih i/ili individualnih sastanaka s roditeljima/članovima obitelji i konzultacijski sastanci on – line ili uživo za djelatnike programa „Jaglac“ –moj drugi dom u dogovoru s voditeljicom programa.

Pročitajte još