Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Kako bi se ublažile posljedice porasta cijena energenata, ovom Odlukom bit će isplaćeno jednokratno novčano primanje za korisnike doplatka za djecu ostvarenog u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o doplatku za djecu, a koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu u travnju.

Također, bit će isplaćeno jednokratno novčano primanje korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu im bude priznato do dana 30. travnja 2023.

Za provedbu ove odluke zadužen je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Nadalje, jednokratnu isplatu novčanog primanja kao socijalne pomoći ostvarit će obitelji koje su izložene ekonomskoj nestabilnosti i riziku od siromaštva posebice u uvjetima porasta inflacije te će im se na taj način omogućiti lakše podmirenje obiteljskih troškova, odnosno troškova uzdržavanja djece, a u cilju poboljšanja materijalnih i socijalnih uvjeta obiteljima koje koriste pravo na doplatak za djecu.

Iznos jednokratnog novčanog primanja određuje se na sljedeći način:

  • 1 dijete – 45,00 eura
  • 2 djeteta – 70,00 eura
  • 3 djeteta –  100,00 eura
  • 4 djeteta – 130,00 eura
  • 5 djece i više – 160,00 eura

Jednokratno novčano primanje, korisnicima zatečenima u isplati doplatka za djecu u travnju, isplatit će se u travnju, dok će korisnici kojima pravo na isplatu doplatka za djecu bude priznato do 30. travnja, jednokratno novčano primanje dobiti u lipnju 2023. godine. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, a njome će biti obuhvaćeno otprilike 127.242 procijenjenih korisnika doplatka za djecu. Za provedbu ove odluke zadužen je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Pročitajte još