Objavljene upute za jesenski rok državne mature

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljne upute za polaganje Državne mature u jesenskom roku u kojima, među ostalim, stoji da tijekom epidemije koronavirusa ispitima državne mature ne mogu pristupiti osobe sa znakovima akutne respiratorne bolesti. U skladu s uputama, državnoj maturi neće moći pristupiti pristupnici koji pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti, kao što su povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa ni oni kojima je utvrđena zaraza COVID-19.

Ostalim pristupnicima, djelatnicima uključenim u provedbu mature i pomoćnicima na ispitu preporučuje se, koliko je moguće da se pridržavaju pravila koja smanjuju mogućnost zaraze, a to su pridržavanje fizičke udaljenosti i pojačana osobna higijena. Kandidat koji u razdoblju u kojem polaže ispite državne mature razvije respiratorne simptome ili povišenu tjelesnu temperaturu dužan je o tome telefonom obavijestiti liječnika obiteljske medicine. Učenik o navedenom obavještava liječnika obiteljske medicine i školskog liječnika.

 

Ako u vrijeme ispita državne mature bude pristupnika kojima je izrečena mjera samoizolacije, uvjeti pristupanja ispitima državne mature utvrdit će se kroz posebne epidemiološke preporuke sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Radi dogovora oko posebnih uvjeta polaganja ispita, pristupnici kojima je izrečena mjera samoizolacije trebaju se žurno javiti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (na [email protected]: ime i prezime pristupnika, broj telefona/mobitela pristupnika i roditelja, naziv i adresa škole), Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja i školi. Detaljne upute za provedbu državne mature mogu se naći na stranicama HZZ-a.

Pročitajte još