Projekt: Ulaganje u kupovinu nove opreme za snimanje i fotografiranje

Siniša Kulišić

Tvrtka HALL j.d.o.o. sa sjedištem u Našicama, bavi se djelatnostima javnog informiranja, djelatnostima radija i televizije, objavljivanjem elektroničkih publikacija, objavljivanjem programskih sadržaja, programskih usluga te proizvodnjom, prometom i javnim prikazivanjem audio-vizualnih djela. Sve relevantne informacije, zanimljivosti i obavijesti koje se prikupe s područja grada Našica, ali i šireg lokalnog područja (okolne jedinice lokalne samouprave – Podgorač, Feričanci, Donja Motičina, Đurđenovac, Koška) objavljuju se na lokalnom portalu www.nasice.com. Projektom Ulaganje u kupovinu nove opreme za snimanje i fotografiranje će se poboljšati kvaliteta informacija vezanih za Našice i okolicu.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Ulaganje u kupovinu nove opreme za snimanje i fotografiranje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Operativni program konkurentnost i kohezija.

Vrijednost projekta iznosi 110.467,00 kn od čega je 93.800,00 kn bespovratnih sredstava potpore iz EU fondova.

Kratki opis projekta:

Projektom se nabavlja profesionalna oprema za snimanje i fotografiranje koja će omogućiti izradu kvalitetnih slika i video zapisa. Nove kamere će omogućiti kvalitetno snimanje emisija te će poboljšana kvaliteta snimki doprinijeti plasiranju emisija na regionalne i nacionalne televizijske kuće i njihovo emitiranje široj javnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati: Proširiti poslovanje na suradnju s nacionalnim i regionalnim TV kućama, odnosno, postati njihovim dopisnicima te na taj način povećati izvor prihoda. Zauzeti konkurentski položaj tržišnog lidera na širem lokalnom tržištu ulaganjem u razvoj poslovanja, odnosno, uvođenjem novih tehnologija, povećanjem prihoda od prodaje, cjenovnom konkurentnošću i cijenom poslovanja. Realizacija projektnih aktivnosti rezultirati će zadržavanjem postojećih i otvaranjem jednog novog radnog mjesta te dovesti do povećanog prihoda od prodaje za 100% u dvije godine.

Razdoblje provedbe projekta: 9/2017 – 3/2018

Kontakt osoba: Ivan Ćosić, [email protected]

Relevantne internet stranice:

www.strukturnifondovi.hr

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost HALL j.d.o.o.