Našički srednjoškolci obilježili Međunarodni dan štednje

Međunarodni dan štednje obilježava se 31. listopada, kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara održan taj dan u Milanu 1924. godine.

Učenici 3. i 4. razreda ekonomske struke obilježili su taj dan na način da su kao rezultat svog istraživačkog zadatka u sklopu nastavnog predmeta Bankarstvo i osiguranje postavili nekoliko panoa u holu škole (3. razred pod vodstvom prof. Snježane Gretić, a 4. pod vodstvom prof. Anđelka Puljića). Cilj je bio potaknuti učenike i zaposlenike škole na potrebu štednje te ih upoznati s oblicima i učincima štednje kroz cijeli život.

Potrebno je učiti štedjeti od malih nogu

Također su materijali (brošure) o štednji prikupljeni u poslovnicama banaka u Našicama (PBZ, Zagrebačka banka, Erste banka, OTP banka) izloženi kod panoa kako bi se zainteresirani mogli informirati o vrstama štednje, kamatnim stopama na štednju i ostalim pogodnostima koja nude navedene banke. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo zaposlenicima banaka na suradnji i pomoći kod prikupljanja materijala vezanih za štednju.

Zaključak je da je potrebno učiti štedjeti od malih nogu, jer ne štedi se samo novac nego i ostala materijalna i nematerijalna dobra koja posjedujemo. Tako se osigurava sigurna i mirna budućnost. Također se mladi ljudi potiču na razmišljanje o odabiru mirovinske štednje (mirovinskog stupa) već kod prvog zaposlenja.

Izvor: SŠIK Našice – Snježana Gretić, prof. i Anđelko Puljić, prof.

Pročitajte još