Našički osnovnoškolci uspješni na međunarodnom natječaju Slovačke priče iz cijeloga svijeta

Mihael Suk iz 7.a i Roko Mihovilović Baksa iz 7.b razreda OŠ kralja Tomislava Našice ostvarili su veliki uspjeh na međunarodnom natječaju Slovačke priče iz cijeloga svijeta. To je projekt Općeobrazovne škole s proširenim učenjem slovačkog jezika u Užgorodu uz potporu Ministarstva školstva, znanosti, istraživanja i sporta Republike Slovačke i u suradnji s ISEIA.

Nagrađeni učenici na ovom su literarno – likovnom natječaju sudjelovali s likovnim radovima na temu Jelo pod mentorstvom Ane Marošević. Roko je osvojio srebrnu, a Mihael brončanu plaketu. Njihovi radovi objavljeni su u istoimenoj knjizi koju su organizatori poslali poštom na adresu ove škole. Učenike su, osim plaketama i knjigama, počastili i didaktičkim materijalom prikladnim za učenje geografskih pojmova.

Izvor: OŠ kralja Tomislava Našice

Pročitajte još