Regija – Zimski uvjeti na cestama

uvjeti9_2_1a

Na području PU Osječko-baranjske u vremenu od 15. studenog 2010. godine do 15. ožujka 2011. godine, dakle, u vremenu zimskog održavanja cesta evidentirana je ukupno 721 prometna nesreća od čega 13 sa poginulim osobama, 242 sa ozlijeđenim osobama i 466 sa materijalnom štetom.

U promatranom razdoblju ukupno se stradale 372 osobe od čega je 13 poginulo, 60 teško ozlijeđeno i 309 lako ozlijeđeno.

Od ukupnog broja prometnih nesreća na suhom i čistom kolniku dogodilo se 299 ili 41,47% u kojima je 5 osoba ili 38,46% smrtno stradalo, a 139 ili 37,66% je ozlijeđeno. Na mokrom kolniku dogodilo se ukupno 348 ili 48,26% nesreća u kojima je 8 osoba ili 61.53% smrtno stradalo, a 190 ili 51,49% je ozlijeđeno. Na kolniku prekriven snijegom evidentirano je 56 ili 7,76% nesreća u kojima je 35 osoba ili 9,48% ozlijeđeno. Na zaleđenom kolniku evidentirano je 14 ili 1,94% nesreća, a u njima je ozlijeđena 1 ili 0,27% osoba.

Zimski uvjeti na cestama definirani su u članku 193. Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Prije nego što se uključi u promet vozač motornog vozila dužan je očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu(NN 74/2011. od 09.07.2011.)

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kazniti će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom bez zimske opreme u vrijeme nastupa zimskih uvjeta na cestama ili ako upravlja vozilom koje nije očišćeno od snijega i leda.

uvjeti9_2_3a

Zimska oprema propisana je člankom 94 Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila na cesti. U članku se navodi da se:

– pod zimskom opremom motornih vozila (svako vozilo koje se pokreće snagom svog motora) čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače,

– pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Na vozila se ne smiju postavljati gume s čavlima.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Ako vozač ne postupi po ovim naređenjima, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno. Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta. Novčanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje je isključeno iz prometa. Novčanom kaznom u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba fizička, osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa. Za takv prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5,000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

uvjeti9_2_2a

SAVJETI VOZAČIMA I DRUGIM SUDIONICIMA U PROMETU

Na put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena.

Na auto-karti se upoznajte s dionicom kojom želite putovati, ali i s alternativnim pravcima.

Prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva (npr. vlak).

Za odlazak na posao i druge obaveze u gradu, za vrijeme većih snježnih padavina, koristite vozila javnog gradskog prijevoza.

Bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek držite u vozilu.

Prije polaska na put obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju “mrtve kutove”), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača.

Prilikom polaska na duži put, gorivom potpuno napunite rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopunite rezervoar te izbjegavajte vožnje na rezervi.

Prilikom opremanja vozila zimskim gumama (oznaka M + S), naglašavamo zakonsku obavezu korištenja takvih guma na svim kotačima vozila, a ne samo na pogonskim. Zimske gume samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan.

Koristite gume koje propisuje, odnosno preporuča, proizvođač vozila.

Vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) guma. Predlažemo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo.

Brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti.

Poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom).

Pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas, imajući na umu duži zaustavni put.

Izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja.

Pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji.

Ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti, te žurno obavijestite policiju.

Kada se krećete kao pješaci, noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću ili se označite reflektirajućim materijalima.

Koristite bicikle s ispravnom signalizacijom uređajima i opremom jer je vrlo bitno da vas ostali vozači na vrijeme uoče. Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, prilikom vožnje biciklom koristite reflektirajući prsluk ili reflektirajuću biciklističku odjeću.

Vozači traktora i radnih strojeva provjerite tehničku ispravnost vašeg vozila, kao i ispravnost svjetala i ostale signalizacije priključnih vozila.

Pročitajte još