Našice

Kada gledam,

sunce iza Krndije,

kako zrake use upije,

na mom obrazu

suza istekne,

duboki osmjeh

na  licu se razodjene.

 

Kada glavu

na Našice naslonim,

lijepe šume

u svoje oči upijem,

Našice lijepo uvijek je.

 

Na svoja njedra,

kao brižni roditelj,

djecu svoju privije,

brine da im život,

kao lijepa pjesma,

u srcima uspije.

 

Crkva, dvorac, park

kao priča dugačka,

u prostoru vremena,

uvijek se progovara

na   u s n a m a

tragove ostavlja.

 

Trgovi, ulice, šorovi

nikada neće prestati

u tvojim njedrima disati,

rukama će tvoja djeca,

iznova ih iznova zidati.

 

Autor: Našičanin

Pročitajte još