Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači i dalje na snazi

Ministarstvo poljoprivrede ističe da je Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18, 98/20 i 18/22) i dalje na snazi. Do 31. ožujka 2023. bilo je potrebno smanjiti brojno stanje divljači svinja divlja (Sus scrofa L.) do biološkog minimuma u onim lovištima gdje je lovnogospodarskim planom utvrđen planirani matični fond svinje divlje, neovisno radi li se o glavnoj ili sporednoj vrsti.

Lov svinje divlje je i dalje dopušten do postizanja biološkog minimuma

Takvo stanje je potrebno održavati jer je i dalje na snazi odredba predmetne Naredbe kojom je propisano da se obustavlja provedba propisa utvrđena lovnogospodarskim planovima u dijelu koji se odnose na smjernice gospodarenja svinjom divljom. Dakle, lov svinje divlje je i dalje dopušten do postizanja biološkog minimuma.

Izlučivanje se obustavlja dokle god je brojnost svinje divlje ispod ili na biološkom minimumu. U slučaju da se tijekom lovne godine utvrdi brojnost iznad biološkog minimuma, lovoovlaštenik je dužan izlučiti razliku do tog istog biološkog minimuma. Iz ;imistarstva napominju da u skladu s Pravilnikom o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN 40/06, 92/08, 39/11 i 41/13) broj krupne divljači utvrđuje se opažanjem, praćenjem i brojanjem tijekom cijele lovne godine u lovištu, ali i na drugi lovnoj struci priznati način i to najmanje na početku lovne godine, i prije početka lova ali se isto tako smije utvrđivati češće, recimo svaki puta kad postoji mogućnost da je došlo do povećanja brojnosti svinje divlje iznad biološkog minimuma.

Foto: ilustracija

Pročitajte još