Najava javne dražbe Policijske uprave osječko – baranjske

U dvorištu Policijske uprave osječko – baranjske 9. ožujka od 9 do 12 sati održat će se prodaja nađenih i napuštenih predmeta, putem javne dražbe. Naime, Policijska uprava osječko – baranjska sukladno odredbama članka 135. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) prima nađene stvari i čuva ih za onoga tko ih je izgubio iz posjeda odnosno za njezina vlasnika.

U dvorištu Postaje granične policije Beli Manastir u Duboševici održat će se prodaja nađenih i napuštenih plovila te ostalih predmeta vezanih za plovila

Predmeti čiji se vlasnici ne pronađu čuvaju se do isteka roka od jedne godine. Oni predmeti koji su u stanju iskoristivosti, nakon isteka roka od jedne godine, idu na javnu prodaju. Građani koji misle da bi među nađenim i napuštenim predmetima mogli pronaći svoj predmet, čiji su nestanak prijavili policiji, mogu doći na prepoznavanje, koje će se 8. ožujka od 9 do 12 sati održati također u dvorištu Policijske uprave osječko – baranjske. U dvorištu Postaje granične policije Beli Manastir u Duboševici, Gaj 2, 9. ožujka od 9 do 12 sati održat će se prodaja nađenih i napuštenih plovila te ostalih predmeta vezanih za plovila. Prodaja će se, također, obaviti putem javne dražbe. Prepoznavanje tih predmeta održat će se 8. ožujka od 9 do 12 sati u istom prostoru.

Pročitajte još