Našice – Aktivno djelovanje Kluba „Reuma“ Našice

Našice – Aktivno djelovanje Kluba „Reuma“ Našice

Hrvatska liga reumatizma je neprofitabilna udruga građana socijalno -edukativnog i promidžbenog karaktera, a okuplja bolesnike s reumatskim bolestima i liječnike specijaliste koji se bave tom problematikom. Liga reumatizma je osnovana 1992.g. (utemeljitelj prof.dr.sc. Ivo Jajić). Sjedište Lige je u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, koja je Referentni centar upalne reumatske bolesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Putem lige bolesnici dobivaju saznanja o svojoj bolesti, te savjete u svezi njihove prevencije i liječenja. Hrvatska liga protiv reumatizma izdaje svoje glasilo REUMA i tematske knjižice za bolesnike: Reumatoidni artritis, Psorijatični artritis, Urični artritis, Križobolja, Bol u vratu, Osteoporoza, Artroza šake i dr., a njih dobivaju oboljeli članovi Lige.

Našice – Aktivno djelovanje Kluba „Reuma“ Našice

{gallery width=200 height=133}Slike_tekstovi/2013/5mjesec/8/v2{/gallery}

Županijski ogranak broji oko 230 članova, a našički klub 50, ode čega je aktivno njih 30. Osim organiziranih brojnih predavanja liječnika raznih profila medicine poput: mag.dr.sc. Mire Kadojić, predsjednice županijskog ogranka, prof. dr. sc. Marije Glasnović, internistice i reumatologa, te dr. med. Hrvoja Šimića spec. fizijatra., prof. dr.sc. Dragutina Kadojića, pročelnika Odjela za cerebrovaskularne bolesti Klinike za neuorologiju KBC Osijek, prof.dr.sc. Ivana Mihaljevića, predstojnika Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC Osijek i dr. Jedan od projekata kluba Reuma Našice, uz potporu KBC Zagreb, je „Fitnesom do zdravlja“. U cilju organizacije takvih aktivnosti klub Reuma obratio se fitnes klubu NAC, koji djeluje u sklopu jedne od članica NEXE grupe, te je došlo do obostranog razumijevanja za naše potrebe. Prije početka provedbe projekta obavljen je klinički pregled zainteresiranih članova te dobiven uvid u dijagnozu i problematiku svakog člana. Program vježbi sastavio je dr.med. Hrvoje Šimić, spec. fizijatar. Cilj je ishoditi dobre učinke vježbi, a one loše svesti na najmanju moguću mjeru. Redovito vježba 30-ak članova, dva puta tjedno srijedom i nedjeljom. Nakon 2 godine intenzivnog rada postignuti su izvrsni rezultati. Poznato je da se vježbanjem oslobađaju endorfini (hormoni sreće), koji djeluju na smanjenje boli, te podižu raspoloženje.

 
Antun Jović„Iako smo u početku bili sumnjičavi u ishod projekta, nakon ozbiljnog rada i tjednih dolazaka aktivnih članova, možemo reći da je projekt uspio, a naš rad je bio zapažen i na Kongresu u Šibeniku. Psihološki aspekti reumatoidnih bolesti veliku ulogu ima prof.  psihologije Zlata Matoković, koja prati naš rad sa strane psihologije oboljeloga. Međutim, nakon Kongresa Reumatologije u Hrvatskoj zamoljeni samo da sa nivoa krovne lige dopustimo da se s našim projektom, koji je dorađen, ide na međunarodnu jesensku konferenciju PARE-a održanu je u Zürichu u studenome 2012.g. Klub-Reuma Našice nastavlja sa radom za dobrobit populacije treće dobi  koja je na margini zaborava u ovome nenormalnom tempu življenja.“ – rekao je predsjednik Kluba Reuma gdin. Antun Jović.

Pročitajte još

This will close in 8 seconds