Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti

Na dan 11. veljače 2015. godine Opća skupština Ujedinjenih Naroda proglasila je Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti. Ciljevi obilježavanja ovog dana su promicanje ravnopravnog sudjelovanja djevojaka i žena u obrazovanju, usavršavanju, radu i donošenju odluka u znanosti; eliminacija svake diskriminacije žena, uključujući u području obrazovanja i zapošljavanja te premošćivanje pravnih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih barijera kroz poticanje razvoja obrazovnih politika i programa, uključujući školske kurikulume s ciljem poticanja većeg sudjelovanja žena i djevojaka, promocije razvoja karijere u znanostima i prepoznavanja postignuća žena u znanosti. 

Prema UN globalnim podacima može se zaključiti sljedeće:

  • U odnosu na muške kolege, žene dobivaju darovnice manjeg iznosa za svoja znanstvena istraživanja
  • Udio žena među istraživačima/cama je 33,3%
  • Udio žena među članovima nacionalnih akademija znanosti iznosi 12%
  • U najnovijim područjima znanosti kao npr. Umjetna inteligencija, tek je jedna žena od pet profesionalaca (22%)
  • Unatoč manjku visokokvalificirane radne snage u većini tehnoloških grana koje su temelj Četvrte industrijske revolucije, udio zaposlenih diplomiranih inženjerki je tek 28% i 40% diplomiranih u računarstvu i informatici.
  • Žene znanstvenice imaju kraće, manje plaćene karijere
  • U vrlo cijenjenim znanstvenim časopisima radovi žena su podzastupljeni Znanstvenice su rijeđe promovirane u odnosu na kolege muškarce

Uključivanje žena i praćenje njihovog doprinosa nacionalni je prioritet

U visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj žene i nadalje čine većinu diplomiranih. U 2019. godini udio žena iznosio je 60,2% . Od ukupnog broja magistara znanosti bilo je 65,9% žena, a među doktorima znanosti 57,6%.Prema broju upisanih i broju diplomiranih studenata žene su u većini na svim vrstama visokih učilišta, osim onih vezanih za tehničke znanosti (27,5%). Važno je napomenuti i kako je udio žena na čelu institucija iz sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 30,8%  Udio žena među diplomiranim u prirodnim znanostima, matematici i statistici je bio 64%, informacijsko komunikacijskim tehnologijama (IKT) 21%, a u inženjerstvu, strojarstvu i građevini 18%. Nasuprot tome, udio muškaraca u obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim područjima je bio svega 15%, a vidljiv je i trend opadanja.

Izvor: Ured za ravnopravnost spolova

Pročitajte još