„Jaglac“ je moj drugi dom!

Udruga “Jaglac” pruža izvaninstitucijsku socijalnu uslugu poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama već dugi niz godina zahvaljujući projektima koje financira resorno ministarstvo, jedinice lokalne i regionalne samouprave, donacijama građana i volonterskoj podršci. Korisnici su osobe s područja Virovitičko – podravske i Osječko – baranjske županije.

Program „Jaglac“ – moj drugi dom financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Poziva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblje od 2020. do 2023. godine u iznosu od 230.000,00 kn na godišnjoj razini.

Zajedničkim naporima doprinijet će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika

Udruga „Jaglac“ nastavlja s provedbom aktivnosti 2. godine (1.6.2021. – 31.5.2022.) izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka u skladu s preporukama nadležnih tijela, a u cilju sprečavanja pandemije COVID -19.

Opći cilj programa “Jaglac” – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko – podravske županije (VPŽ).

Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka ruralnog područja VPŽ na kojem nije dovoljno razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima nositelja, partnera i suradnika programa doprinijet će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.

Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života osoba OSI/OSIT.

OPIS PROGRAMA:

Ponudom socijalne usluge poludnevnog boravka i radno – okupacijskih aktivnosti u ruralnom području koje je prometno izolirano, omogućit će se dostupnost izvaninstitucijske socijalne usluge za osobe s invaliditetom (OSI), posebice osobe s intelektualnim teškoćama (OSIT) u zajednici u kojoj žive. Razvojem i unaprjeđenjem socijalne usluge poludnevnog boravka doprinijet će se poboljšanju kvalitete života OSI/OSIT poštujući njihovo urođeno dostojanstvo, uvažavanjem njihovih interesa te sprečavanjem bilo kakve diskriminacije snaženjem svih oblika društvene solidarnosti.

Aktivnosti programa:

  • Aktivnosti neovisnog življenja: briga o sebi, odjeći, zdravlju i prehrani, vještine kuhanja, održavanje prostora i sigurna upotreba suvremene tehnologije u domaćinstvu
  • Radna okupacija: radovi u vrtu, krojenje i šivanje, rad na zaštićenom stroju za obradu drva i informatička radionica
  • Organizacija slobodnog vremena: glazbena, dramska, plesna, likovno-kreativna i sportsko-rekreativna radionica, integracijske radionice uključivanja u život zajednice povodom značajnih datuma, druženja, izleti i zabavne aktivnosti
  • Usluga prijevoza na aktivnosti programa
  • 1 topli obrok u udruzi
  • Terenski posjet obitelji – 1 x mj.

STRUČNA PODRŠKA U PROVEDBI PROGRAMA:

CZSS Slatina, Podružnica Orahovica: radionica stručne podrške korisnicima i savjetodavna podrška tijekom provedbe programa

CZSS Virovitica, Podružnica Obiteljski centar: radionice stručne podrške korisnicima i roditeljima 2 x godišnje x 2 radionice

Pročitajte još