Jačanje kapaciteta za odgovor na krizne situacije

Od 12. do 15. ožujka održana je edukacija na kojoj su sudionici imali priliku naučiti kako se pripremaju projekti koji se financiraju iz sredstava Fonda za žurni odgovor na krizne situacije (DREF) Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kojim se pruža podrška nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u odgovoru na krizne situacije. Na ovoj edukaciji, održanoj u Zadru u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, sudjelovalo je 11 sudionika, među kojima su bili zaposlenici i volonteri iz različitih društava Hrvatskog Crvenog križa.

Cilj je bio osnažiti sudionike s razumijevanjem kako DREF funkcionira kao mehanizam financiranja operacija pomoći Međunarodne federacije te kako se uklapa u ukupni mehanizam odgovora nacionalnih društava na katastrofe. Tijekom edukacije, sudionici su imali priliku naučiti primjenjivati kriterije DREF-a prilikom donošenja odluka o zahtjevima za DREF, kao i pravilno koristiti alokacije DREF-a za provođenje anticipativnih akcija, procjene i aktivnosti odgovora u različitim kontekstima kriza.

Međunarodna federacija i Hrvatski Crveni križ potvrdili su svoju predanost u jačanju otpornosti i pripremi za buduće izazove

Posebna pažnja posvećena je razumijevanju različitih uloga i odgovornosti nacionalnih društava u provedbi i izvještavanju o operacijama DREF-a, kao i procesu zahtjeva za DREF i njegovim različitim fazama. Sudionici su također imali priliku provesti simulacijsku vježbu kako bi bolje razumjeli postupke i primijenili stečeno znanje u praksi. Ova edukacija pruža važnu priliku za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za brz, koordiniran i učinkovit odgovor na katastrofe. Organiziranjem ove edukacije, Međunarodna federacija i Hrvatski Crveni križ potvrdili su svoju predanost u jačanju otpornosti i pripremi za buduće izazove, te se nadaju da će sudionici uspješno primijeniti naučeno kako bi doprinijeli sigurnijoj budućnosti za sve nas.

Izvor: HCK

Pročitajte još