Izložba na otvorenom

zoom1a

Izložba na otvorenom glavna je centralna izložba fotokluba ZOOM iz Našica

Sama izložba nema zadanu temu nego je tematski slobodna a cilj joj je poticanje fotografskog stvaralaštva na području grada i županije te popularizacija fotografije i razvijanje kreativnog izražavanja kroz medij fotografiju.

Izložba se tradicionalno organizira povodom Dana grada, a kako joj i sam naziv kaže postavljena je pod otvorenim nebom.

Ovogodišnja izložba biti će postavljana u središtu grada, točnije u parku pred dvorcem Pejačević.

Ove godine otvoren je natječaj za sve fotografe i ljubitelje fotografije te im je pružena prilika da izlože svoje radove na ovoj izložbi. Natječaj je otvoren do 30. svibnja 2014. g. Na natječaju mogu sudjelovati svi fotografi, amateri i profesionalci kao i drugi ljubitelji fotografije .Nadamo se da ćete se uključiti u ovaj natječaj.

NATJEČAJ

ORGANIZATOR

Fotoklub ZOOM Našice

CILJ

Popularizacija fotografije i razvijanje kreativnog izražavanja kroz medij fotografiju.

TEMA NATJEČAJA

Slobodna. Fotograf može poslati rad na bilo koju temu.

ROK ZA PRIJAVU

Fotografije se primaju do 30. svibnja do 20:00 sati.

UVJETI NATJEČAJA

1. U natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske bez ikakvih

ograničenja.

2. Autori mogu na natječaj prijaviti do 4 fotografije.

3. Fotografije se šalju elektroničkom poštom.

4. Minimalna rezolucija fotografije je 250dpi na dimenziji 250mm x 380mm.

5. Fotografije smiju biti obrađene u programima za uređivanje fotografije.

6. Fotografije ne smiju imati potpise, natpise, oznake, vodene žigove ili druga obilježja.

7. Prijava na natječaj se ne naplaćuje.

PROSUDBENO POVJERENSTVO

Fotografije za izložbu i nagrađene autore utvrdit ce stručno Povjerenstvo u sastavu:

1. Danijel Bošnjaković, zoom

2. Martina Dundović, zoom

3. Helena Martinović, zoom

4. Tamara Grdić, zoom

IZBOR FOTOGRAFIJA ZA IZLOŽBU, IZLOŽBA I URUČIVANJE PRIZNANJA

Prosudbeno povjerenstvo ce odabrati najuspješnije fotografije za izložbu i odrediti dva najuspješnija autora. (Prosudbeno povjerenstvo zadržava pravo odabrati i više autora) Izložba fotografija „Izložba na otvorenom 2014“ bit ce otvorena 15. lipnja 2014. u 7.00 sati. Svi autori čiji su radovi uvršteni u izložbu bit ce pozvani na otvorenje izložbe te će im biti uručeno priznanje. Sve fotografije pristigle na natječaj biti ce objavljene na stranicama fotokluba ZOOM i event stranici ”Izložba na otvorenom”

KAKO POSLATI FOTOGRAFIJU?

1. Fotografiju poslati elektroničkom poštom na e-adresu:

[email protected]

2. Fotografija mora biti u JPG formatu; ime datoteke neka bude npr. prezime-ime.jpg

3. Subject/naslov pošte: Prijava Izložba na otvorenom 2014.

U tijelo poruke OBAVEZNO upišite vaše podatke:

• Ime i prezime autora fotografije

• Mjesto boravka

• Broj telefona

• Nazivi fotografija

* ukoliko je memorijski kapacitet vaših fotografija prevelik za slanje elektroničkom poštom

poslužite se servisima za postavljanje velikih datoteka (jumbo.iskon.hr, mediafire.com,…)

AUTORSKA PRAVA, KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA I ODGOVORNOST

Fotoklub ZOOM Našice (u daljnjem tekstu: Organizator) ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad fotografijama koje sudionici pošalju Organizatoru radi sudjelovanja u natječaju i izložbi. Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima – autorima fotografija, a Organizator stječe pravo korištenja fotografija isključivo u svrhu natječaja i izložbe te njihove promidžbe bez plaćanja ikakve naknade.

Pročitajte još