In memoriam: Josip Dundović

Obavještavamo vas da je u subotu 20. kolovoza 2022. godine preminuo naš kolega mr. sc. Josip Dundović, dipl. ing. šumarstva, prvi direktor Hrvatskih šuma.​​​​​​​


Rođen 15. travnja 1941. godine u Delnicama, osnovnu školu završio je 1951. godine u Velimirovcu kod Našica, Gimnaziju u Našicama 1959. godine. Diplomirao 1964. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao iz znanstvenog područja ekonomike i organizacije rada u šumarstvu 1996. obranivši magistarski rad pod naslovom „Projektiranje i izgradnja šumskih prometnica s gospodarskog i biološkog stajališta“. Tijekom 1962. i 1963.godine preko IEASTE-a bio je na studentskoj praksi po tri mjeseca kod Bavarskih državnih šuma na poslovima uređivanja šuma.   

Nakon završetka Šumarskog fakulteta 1964. godine zaposlio se kao pripravnik u Šumskom gospodarstvu Krndija Našice, zatim kao pomoćnik upravitelja Šumarije Našice od 1966. do 1968. godine, a kao upravitelj Šumarije Koška od 1968. do 1971. godine.

Prvi direktor Hrvatskih šuma (1991.-1996.)

Upravitelj radne jedinice Cestogradnja Našice, radne organizacije Slavonska šuma Vinkovci postao je 1971. i vrlo uspješno je vodio do 1988., zatim je imenovan za upravitelja Šumarije Našice na kojoj dužnosti ostaje do 1990. godine.

Od 1. siječnja do 31. kolovoza 1991. godine obavljao je poslove upravitelja Uprave šuma Našice, a od 1. rujna 1991. do 18. veljače 1996. poslove direktora Javnog poduzeća Hrvatske šume p.o. Zagreb. Zatim je u Direkciji Zagreb obavljao poslove stručnog suradnika u Službi za internu kontrolu i reviziju (1996.-1998.), bio pomoćnik direktora za plan, razvoj, proizvodnju i komercijalu (1998.-2001.) te savjetnik Predsjednika Uprave od 5. kolovoza 2001. godine do 30. lipnja 2006. godine.

Primio je više nagrada, priznanja i odlikovanja

Bio je član Predsjedništva Hrvatskog šumarskog društva Zagreb, član Nadzornog odbora Hrvatskog inženjerskog društva, Zagreb, član HED-a, Zagreb te Matice hrvatske, Ogranak Našice (od 1970. godine), član Nadzornog odbora, dopredsjednik HŠD-a (od 2003. – 2006.), dopredsjednik Pro Silva Hrvatska od 2003. (sekcija HŠD-a), predsjednik Nadzornog odbora HŠD-a od 2005., predsjednik Komisije za znanstveno-istraživački rad u HŠ d.o.o. (1998. – 2005.), voditelj Grupacije za biomasu i bioplin od 2005. – 2009., i od 2009. voditelj Grupacije za biomasu Zajednice obnovljivih izvora energije HGK-a, predsjednik HŠD-Sekcija Hrvatske udruge za biomasu. od 2005.

Član je Uredništva monografije: Šume u Hrvatskoj, 1992. na hrvatskom, sažetak na engleskom, 340 stranica; fotomonografije Silvae nostrae Croatiae, 1994. na engleskom i njemačkom jeziku, 327 stranica; koautor poglavlja Šume i šumarstvo Hrvatske; član Uredništva znanstvenih monografija: Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Vinkovci-Zagreb 1996. na hrvatskom i engleskom jeziku, 560 stranica; Obična jela u Hrvatskoj, Zagreb 2001. na hrvatskom i engleskom jeziku, 896 stranica, Obična bukva u Hrvatskoj, 2003., na hrvatskom i engleskom jeziku, 856 stranica i koautor poglavlja Tržište bukovine u Hrvatskoj, Europi i svijetu; Ritske šume (2005.), a surađivao je i na izradi Imenika drveća i grmlja (autor Ž. Borzan) 2001. Koautor je znanstvenog članka Istraživanje o furnirskim trupcima kao najvrjednijem sortimentu hrasta lužnjaka u Spačvi, Zbornik radova 2003.       

Godine 2014. primio je Nagradu Grada Našica za životno djelo     

Tijekom radnog vijeka, osim redovitih zadataka i poslova na radnim mjestima sudjelovao je na brojim domaćim i međunarodnim skupovima, okruglim stolovima i simpozijima (Austrija, Češka, Poljska, Njemačka, Slovačka, Rumunjska i Irska). 

Primio je više nagrada, priznanja i odlikovanja, među kojima i RED HRVATSKOG TROLISTA (1995.) od predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tuđmana, te visoko bavarsko odličje BAVARSKI LAV (2007.) od bavarskog ministra poljoprivrede i šumarstva Josefa Müllera. Dana 17. listopada 2013. povodom 115.obljetnice Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu primio je POVELJU za osobit doprinos razvoju i promicanju šumarske struke u RH od dekana prof. dr. sc. Milana Oršanića. Godine 2014. primio je Nagradu Grada Našica za životno djelo.

Ovim putem redakcija TV Našica obitelji i prijateljima iskazuje iskrenu sućut. Kako su ovo najteži trenuci za obitelj, TV Nasice.com ovakve objave NE NAPLAĆUJE i sve vezano za njih je BESPLATNO. Dovoljno je da nam se javite na službeni e-mail tvnasice@gmail.com te pošaljete smrtovnicu.

Pročitajte još