Godišnji obračun poreza na dohodak

Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2022. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna​, putem mobilne aplikacije mPorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 28. veljače 2023. (utorak).​

Obrazac se može predati preko sustava ePorezna

Građani mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, putem osobnog računala kroz sustav ePorezna, te putem mobilne aplikacije mPorezna predati Obrazac ZPP-DOH.

Podsjetnik da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi:

  • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
  • porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.
  • Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.​

Više informacija o Povratu poreza i umanjenju dohotka radi priznavanja poreznih olakšica, pronaći ćete ovdje

Pročitajte još