Euro – jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj

Tijekom razdoblja predopskrbe bankama su dostavljene ukupno 1,3 milijarde eura, što uključuje i vrijednost početnih paketa eurokovanica. Za potrebe predopskrbe u 2022. i djelomično za potrebe opskrbe u 2023. Hrvatska narodna banka tijekom 2022. osigurala je ukupno 627 milijuna komada eurokovanica i 346 milijuna komada euronovčanica. Do 31. prosinca 2022. banke su od Hrvatske narodne banke preuzele oko 388 milijuna komada eurokovanica (što uključuje početne pakete eurokovanica) i oko 63 milijuna komada euronovčanica.

Za potrebe redovite opskrbe banaka u 2023. u Hrvatskoj kovnici novca izradit će se dodatnih oko 210 milijuna komada eurokovanica. Kako bi se olakšao proces zamjene kune eurima, građanima i poduzećima je, između ostalog, omogućena i kupnja početnih paketa eurokovanica. Tako je od 1. do 31. prosinca 2022. na oko 2.000 lokacija banaka, Financijske agencije i HP-Hrvatske pošte d.d. prodano ukupno 861.226 komada početnih paketa eurokovanica za potrošače te 37.281 komad početnih paketa eurokovanica za poslovne subjekte.

Potreban prostor za povučene novčanice kune osiguran je u trezorima HNB-a

Na osnovi iskustava zemalja koje su uvele euro kao nacionalnu valutu, HNB očekuje da će se pri zamjeni kune za euro vratiti oko 1,1 milijarda komada kovanica kune i više od 500 milijuna komada novčanica kune, što uključuje i pričuve gotovog novca kune HNB-a.

Nakon povlačenja kovanice kune čuvat će se u montažnom objektu u vojarni Croatia do proteka roka zamjene od tri godine i poslije toga prodat će se kao sekundarna sirovina. Usporedo s povlačenjem iz optjecaja, postupno se uništavaju novčanice kune na sustavima za obradu novčanica koji imaju mogućnost njihova uništavanja rezanjem i brojenja uništenih novčanica. Potreban prostor za povučene novčanice kune osiguran je u trezorima HNB-a.

Na dan 19. siječnja 2023. Hrvatska narodna banka u trezoru je pohranila oko 326 milijuna komada novčanica kune (65% procijenjene količine), dok je u vojarni smješteno oko 443 milijuna komada kovanica kune (40% procijenjene količine).

Pročitajte još