Donja Motičina – Potpisan ugovor o geodetskoj izmjeri

izmjera30_12_1a

Danas je u Osijeku u prostorijama OB županije potpisan okvirni sporazum tj ugovor za geodetsku izmjeru u Donjoj Motičini na preko 2200 hektara. Sporazum su potpisali načelnik općine Željko Kovačević kao i  Vinko Vučemilović koji je potpisao ispred držane geodetske uprave i Ilije Romića pročelnika područnog ureda katastar Osijek a ispred županije i kao domaćin bio prisutan i župan Vladimir Šišljagić. Vrijednost ovog potpisanog ugovora je 4 660 000 kuna  što je za Donju Motičinu veliki i važan projekt. Župan Šišljagić je napomenuo kako državna geodetska uprava sudjeluje u ovom projektu sa 40%, općina Donja Motičina sa 30% dok će ostalih 30% nadoknaditi Osječko- baranjska županija.   Na projektu izmjere u županiji se radi od 2003 godine te je od 415 tisuća hektara Osječko – baranjska županija imala oko 104 tisuće ne izmjereno. Do sada je utrošeno oko 38 milijuna kuna ukupno a od toga 11,5 milijuna kuna utrošila Županija a ostalo u ovim omjerima kao i u ovom ugovoru najveći iznos u sufinanciranju imala državna geodetska  uprava dok su ostatak troškova snosile jedinice lokalne samouprave. Do sada je izmjereno oko 30 tisuća hektara i cilj je što više i brže nastaviti sa razmjerom.

{gallery}Slike_tekstovi/Okolna/opcine/dmoticina/2011/12/30/v1{/gallery}

“Osječko – baranjska županija svjesna je problema u zemljišnim knjigama i vlasničkim odnosima na ukupnom području u Osječko – baranjskoj županiji, ali i na razini cijele Republike Hrvatske. 2003 godine je pokrenut projekt geodetsko katastarske izmjere i on traje i do danas. U ovom razdoblju izmjereno je oko 30 tisuća hektara i sada je sve u skladu pa je poravnat i katastar i gruntovnica. Na tom izmjerenom području u tih osam godina imovinski odnosi su riješeni do kraja. Moram napomenuti kako je to samo manji dio  jer od 415 tisuća hektara 2003. godine je bilo 104 tisuće ne izmjereno. Potreba za ovom izmjerom je velika i u ovom mjerenju je uloženo oko 11,5 milijuna kuna i sa ovim će se i nastaviti i dalje. Danas je potpisan novi ugovor sa Donjom Motičinom u kojoj ima velikih problema jer je ne izmjereno čak oko 5000 hektara te se nadamo kako će ta izmjera trajati oko 4 godine. Uz to potpisan je i ugovor za iduću godinu sa kojim se namjerava izmjeriti dio 25% od zadanih 5000 tisuća hektara u ukupnom iznosu od 1,4 miliona kuna. Nadam se da će se kao i dosada dinamika i plan odvijati prema planu te da će radovi biti izvedeni u planiranom roku” – rekao je župan Vladimir Šišljagić.

izmjera30_12_2a

“Ja bih se zahvalio Županiji i Geodetskoj Upravi na ovom jednom daru u suradnji sa općinom Donja Motičina. Konačno će doći do izmjere jer imamo velikih problema zbog toga što je zadnja izmjena bila za vrijeme Marije Terezije prije čak 130 godina. Zbog toliko stare izmjere dolazi do velikih problema da se dođe do određenih projekata ili natječaja a sa ovom izmjerom će se to sve ubrzati i lakše odraditi. Ovim putem bih se još jednom zahvalio svima koji su doveli ove realizacije jer je projekt od povijesnog značaja za općinu Donju Motičinu. ” – za kraj je rekao načelnik općine Željko Kovačević.

Pročitajte još