Danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju – Dan palčića

Danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, kojeg poznajemo kao Dan Palčića. To su naši najmanji borci, a svoju su surovu bitku za opstanak na ovom svijetu dobili na puno teži način. Maleni su to koji su imali najjaču želju i bitku za životom. Nažalost, neki su od njih tu bitku izgubili, ali Palčići su svaki dan naša snaga i time današnji dan posvećujemo herojima najsnažnijeg srca.

Životno važni educirani stručnjaci i opremljenost rodilišta

U Hrvatskoj se godišnje prijevremeno rodi oko 2.500 novorođenčadi odnosno oko 6 % živorođenih, ali je važno napomenuti da je taj udio u zadnjih nekoliko godina u neprekidnom porastu. Prema medicini zasnovanoj na dokazima i stručno preporučenom modelu regionalne organizacije perinatalne zaštite, rađanje djece niske porodne težine, a posebice vrlo niske (ispod 1.500 g) i izrazito niske porodne težine (ispod 1.000 g), trebalo bi se provoditi u rodilištima s jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja. Preživljavanje i daljnji ishod liječenja tijekom novorođenačkog i postnovorođenačkog razdoblja ove skupine novorođenčadi uvelike ovisi o dostupnosti posebno educiranih stručnjaka, potrebnim prostornim uvjetima i opremi. Primjena ovakve organizacije je u većini razvijenih zemalja dovela do značajnog smanjenja perinatalnog mortaliteta, što je dokazano brojnim svjetskim istraživanjima. Iz tih je razloga od posebne važnosti da se rađanje djece izrazito niske i vrlo niske porodne težine koncentrira u rodilištima koja imaju potrebnu opremu i prostor da se u skladu sa stručnim standardima provede liječenje rođenih s manje od 1.500 grama uz pomoć subspecijalista neonatologa i drugog posebno educiranog osoblja u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja, koje će ovoj djeci pružiti najveću moguću skrb. Naime, i uz postojeću opremu, a bez posebno educiranih kadrova, nije moguće postići značajniji napredak u preživljavanju djece lakše od 1.500 grama.

Udruga ˝Palčići˝ 

U Hrvatskoj je u veljači 2010. godine, na inicijativu roditelja i zdravstvenih djelatnika u cilju pomoći, edukacije i razmjene iskustava roditelja prijevremeno rođene djece te dugoročnog unapređenja skrbi za bolesnu i prijevremeno rođenu djecu, osnovana udruga ˝Palčići˝. Osim potpore roditeljima i djeci, udruga je dosad organizirala i nekoliko humanitarnih projekata pomoću kojih je 30-tak hrvatskih bolnica opremila medicinskom opremom koja im je nedostajala za liječenje i skrb o prijevremeno rođenoj i bolesnoj novorođenčadi. Stoga bi se moglo reći da je ovogodišnja poruka Međunarodnog dana svjesnosti o prijevremenom rođenju u Hrvatskoj na određeni način već oživotvorena u suradnji „Palčića“ sa zdravstvenim i drugim stručnjacima koji dugoročno sudjeluju u liječenju i njezi nedonoščadi. Roditelji smiju i trebaju dobiti objektivne i potpune informacije o svim mogućim zdravstvenim posljedicama i ishodima prijevremeno rođene djece, a savjeti stručnjaka i podrška zajednice su od posebne važnosti za razvoj i unapređenje kvalitete života nedonoščadi.

 

Izvor: HZJZ

Pročitajte još