Danas se obilježava 4. Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa

Ovogodišnju kampanju MUP RH u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa provodi pod geslom „Ne budi bez veze, veži se“, a cilj je informiranje i educiranje javnosti o potrebi korištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima i to uvijek i bez izgovora

Problem vrlo rijetkog korištenja sigurnosnih pojasa na stražnjim sjedalima osobnih automobila, ali i u teretnim vozilima te autobusima je sveprisutan. Iako je nekorištenje sigurnosnog pojasa prekršaj iz tzv. skupine „četiri glavne ubojice u prometu“, vozači i putnici često koriste razne isprike za nekorištenje sigurnosnog pojasa:

 • „Vozim cijeli život, znam što radim.“
 • „Ionako sjedim iza, što će mi biti.”
 • „Idem samo do dućana, to je pet minuta.”
 • „Vežem se kada vidim policiju.”

Rizici nekorištenja sigurnosnog pojasa

„Vozim cijeli život, znam što radim.“

Iako su vozači često samouvjereni u vlastite vozačke vještine te smatraju da se njima prometna nesreća uopće ne može dogoditi, statistika prometnih nesreća pokazuje drugačije. Od ukupno 275 smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama tijekom 2022. godine u osobnim automobilima poginule su 143 osobe, od kojih 74 osobe ili 51,7 % nisu koristile sigurnosni pojas. Istraživanja pokazuju da sigurnosni pojas smanjuje rizik od ozbiljnijih ozljeda i smrti prilikom prometne nesreće za čak 50 %.

„Ionako sjedim iza, što će mi biti.“

Prilikom prometne nesreće, nekorištenje sigurnosnog pojasa može dovesti do ispadanja osobe iz vozila ili pod vozilo koje se prevrće, izlijetanja kroz vjetrobranska stakla i prozore automobila, snažnog kretanja unutar vozila uslijed inercije te udaranja u druge putnike u vozilu. Upravo korištenje sigurnosnog pojasa ne samo da štiti od ispadanja putnika iz vozila, nego i od samoozljeđivanja te ozljeđivanja svih ostalih osoba u vozilu.

„Idem samo do dućana, to je pet minuta.“

Vozači, ali i suputnici u osobnim automobilima, često su mišljenja da u vožnji na gradskim prometnicama pri nižim brzinama te na kratkim relacijama nema potrebe za korištenjem sigurnosnog pojasa. Vožnju u takvim uvjetima smatraju predvidljivom, a nekorištenje sigurnosnog pojasa „bezopasnim nevezivanjem“. Međutim, sila udara pri brzini od 50 km/h usporediva je sili udara prilikom pada s trećeg kata zgrade.

„Vežem se kada vidim policiju.“

Ne treba se vezati zbog policije i kazne, već zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih osoba u vozilu. Osim toga, većina vozača i putnika uvjerena je kako se zakonska obveza korištenja sigurnosnog pojasa odnosi samo na vožnju na prednjim sjedalima motornih vozila. Međutim, prema važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, korištenje sigurnosnog pojasa obvezno je prilikom vožnje na svim sjedalima koja imaju ugrađen sigurnosni pojas. Obveza se, prema tome, odnosi i na prednja i na zadnja sjedala u svim motornim vozilima, kako u osobnim automobilima, tako i u teretnim vozilima te autobusima međugradskih linija.

Također, navedeni zakon propisuje i pravilan prijevoz djece, pri čemu se djeca niža od 150 cm u vozilima moraju prevoziti smještena u posebnoj sjedalici/postolju koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak su djeca niža od 150 cm, a visoka barem 135 cm, koja ne trebaju biti smještena u sigurnosnoj sjedalici/postolju, ali se tada smiju prevoziti isključivo na stražnjim sjedalima i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom.

Vozač i svaka druga osoba koja postupi suprotno navedenim obvezama, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura.

Sigurni u vozilu, odgovorni u prometu

Kontinuiranim poduzimanjem ciljanih preventivnih i represivnih aktivnosti tijekom cijele godine usmjerenih, između ostalih, na prekršaje iz tzv. skupine „četiri glavne ubojice u prometu“ (gdje je jedan od prekršaja i nekorištenje sigurnosnog pojasa), kao i suradnjom s drugim nadležnim subjektima, izmjenom zakonskih odredbi te drugim aktivnostima policije, zasigurno se može smanjiti udio poginulih osoba koje nisu koristile sigurnosni pojas, a samim time i doprinijeti manjem ukupnom stradavanju, odnosno podizanju cestovne sigurnosti na višu razinu. Provjerite znanje o obvezama korištenja sigurnosnog pojasa te rizicima i posljedicama njegova nekorištenja u informativno – edukativnom KVIZU.

#NeBudiBezVeze #VežiSe

Važeći zakonski propisi za obvezu korištenja sigurnosnog pojasa

 • Člankom 163. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. 42/20., 85/22. i 114/22.) definirana je obveza korištenja sigurnosnog pojasa, propisan je ispravan način prijevoza djece te su iskazane zakonske kazne za prekršaj navedenih odredbi.
 • Članak 163.
 • Vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužni su koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa.
 • Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sigurnosni pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas.
 • Ministar nadležan za zdravstvo propisat će postupak, uvjete i način izdavanja uvjerenja iz stavka 2. ovoga članka.
 • Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz tereta u kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u takvim motornim vozilima prevoziti djecu nižu od 150 centimetara ako nisu smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici/postolju koja su za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu i suprotno načinu koji je odredio proizvođač posebne sigurnosne sjedalice.
 • Vozač motornog vozila koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u kojem su ugrađeni sigurnosni pojasevi smije na sjedalima koja nisu prednja prevoziti djecu nižu od 150 cm, a visoku barem 135 cm, koja nisu smještena u sigurnosnoj sjedalici/postolju, ukoliko su ona pravilno vezana sigurnosnim pojasom za odrasle osobe.
 • Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz tereta u koja nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smije u takvim vozilima prevoziti djecu mlađu od tri godine, a djeca stara tri godine i više, a niža od 150 cm ne smiju se smjestiti na prednje sjedalo.
 • Vozač motornog vozila ne smije prevoziti dijete smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje na putničkom sjedalu zaštićenom prednjim zračnim jastukom, ako zračni jastuk nije deaktiviran, čak i u slučajevima kada se zračni jastuk automatski isključuje.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač i druga osoba ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavaka 4. do 7. ovoga članka.

Aktivnosti Policijske uprave osječko – baranjske povodom Dana sigurnosti cestovnog prometa

Središnje obilježavanje 4. Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa održat će se u subotu, 21. listopada od 11 do 13 sati na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, dok su na frekventnim prometnicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku postavljeni reklamni panoi na temu korištenja sigurnog pojasa.

Policijska uprava osječko – baranjska će također u subotu, povodom Dana sigurnosti cestovnog prometa na svom području provoditi preventivno – represivne aktivnosti na temu korištenja sigurnosnog pojasa te ukazivati na važnost njegovog korištenja odnosno rizike i posljedice njegovog nekorištenja.

Pročitajte još