Civilna zaštita u lokalnoj zajednici

Na 15. danima kriznog upravljanja na Veleučilištu Velika Gorica, 25. listopada 2022. godine organiziran je okrugli stol s temom “Civilna zaštita u lokalnoj zajednici” u kojoj najveći doprinos upravo ima vatrogastvo uz HGSS, Crveni križ, CZ, itd.

Svrha okruglog stola je okupiti relevantna znanja iz područja vatrogastva, sigurnosti, civilne zaštite, lokalne i regionalne (područne) samouprave i udruga građana. Također je svrha kroz stručnu i otvorenu raspravu identificirati glavne izazove za zaštitu u lokalnoj zajednici te ponuditi rješenja i preporuke kako rasteretiti sustav zaštite na lokalnoj razini s ciljem jačanja kapaciteta za prevenciju, pripravnost i odgovor na izvanredne događaje.

Okrugli stol je organiziran u nekoliko tematskih područja, a koja uključuju planske dokumente civilne zaštite na lokalnoj razini, provedbu aktivnosti za jačanje prevencije na lokalnoj razini kroz prostorno planiranje, edukaciju javnosti i jačanje sigurnosne kulture. Ujedno se na okruglome stolu raspravljalo i o jačanju operativnih kapaciteta za brzi odgovor i saniranje posljedica izvanrednih događaja i razvoj sustava civilne zaštite na lokalnoj razini kroz EU fondove.

Pročitajte još